Atten blåfinnede tun indsamler netop nu værdifuld viden

Atten blåfinnede tun indsamler netop nu værdifuld viden

Elektroniske sendere indsamler nu vigtig viden om den ikoniske kæmpefisk, som er tilbage i Skandinavien efter mere end 50 års fravær, skriver DTU Aqua i en meddelelse.

For første gang nogensinde er blåfinnede tun blevet tagget i Danmark og Sverige. Formålet er at undersøge, hvorfor tunen oftere og oftere ses i de danske og svenske farvande.

DTU Aqua, SLU Aqua og WWF Verdensnaturfonden har afsluttet en succesfuld tun-tagging-operation og ser frem til at modtage de data, der lige nu indsamles af de elektroniske tags, som er sat på ryggen af de 18 store blåfinnede tunfisk.

De enorme rovfisk, som blev indfanget og genudsat under operationen i Skagerrak-Kattegat, er blåfinnede tun i vægtklassen 130 til 300 kilo. På trods af at vejret gav store udfordringer for operationen, lykkedes det at tagge fire tun i Danmark og 14 i Sverige.

DTU forklarer i deres meddelelse, at de elektroniske tags svarer lidt til den sorte boks i et fly. De registrerer tunenes svømmedybde samt havtemperatur og lysforhold. Om cirka et år vil taggene automatisk løsrive sig fra fiskene og sende de indsamlede data tilbage til forskerne via satellit. Dataene vil afsløre fiskenes færden og forhåbentlig vise, hvor de gyder og hvor de finder føde. Den ny viden skal munde ud i forslag til, hvordan man kan udvikle og beskytte den sårbare tun-bestand.

Chance for at rette op på fortidens fejl

Fra 1920R17;erne frem til 1960R17;erne blev der landet tonsvis af blåfinnede tun både omkring Skagen og i Øresund. Herefter forsvandt den fra de danske og svenske have, sandsynligvis på grund af overfiskeri ikke bare i Danmark og Sverige, men også i Atlanterhavet og Middelhavet.

Forskerne har også taget DNA-prøver af tunene, som blandt andet skal bruges til at undersøge, hvilken af de to atlantiske bestande af tunfisk, de tilhører: Bestanden, som gyder i Den Mexicanske Golf, eller bestanden, som gyder i Middelhavet. Denne information er vigtig, fordi de to bestande bliver forvaltet forskelligt.

Projektet er et samarbejde mellem WWF, DTU Aqua, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) og en lang række udvalgte sportsfiskere. Projektet er støttet af Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT).

Den største registrerede blåfinnede tun vejede 725 kilo og var over 3 meter lang. Den blåfinnede tun kan svømme med en hastighed på over 80 km/t. Tunen er varmblodet, hvilket er en sjældenhed hos fisk. Hunnen kan gyde op mod 10 millioner æg om året. Siden 2010 været tunen været klassificeret som truet af IUCN. Dog har de seneste års bevaringsindsatser forbedret tilstanden af den atlantiske bestand.