Villum legat til forskning af biodiversitet på økosystemer i havet

Villum legat til forskning af biodiversitet på økosystemer i havet

Det er Seniorforsker ved Center for Ocean Life, DTU Aqua, Martin Lindegren, der modtager VILLUM FONDENS 4-årige Young Investigator Grant.

Legatet afstedkommer at Lindegaard, de næste fire år vil stå i spidsen for en forskergruppe, som ved hjælp af data fra globale databaser vil søge svar på, hvordan biodiversitet påvirker de centrale processer i havets økosystemer, også kaldet ecosystem functioning.

Seniorforskeren siger på hjemmesiden DTU Aqua, »Generelt formoder man, at stor biodiversitet er positivt, blandt andet fordi det gør det muligt for organismerne at udnytter alle de forskellige muligheder i et økosystem optimalt, så alle tilgængelige ressourcer bliver omsat til f.eks. produktion og skabelse af biomasse. Men samtidig er der mange sammenhænge, som man ikke kan forklare – ikke mindst i havet, hvor man ikke kan lave kontrollerede forsøg. Det gælder f.eks. de højproduktive upwelling områder i havet, hvor der er en sindssyg høj fiske-biomasse, men lav fiske-biodiversitet, fordi biomassen udgøres af meget få arter.«

Disse processer i havets økosystem, er helt afgørende for hvor meget protein havet kan producere til at brødføde verdens befolkning og de er samtidig bestemmende over økosystemernes evne til at klare og imødegå klimaforandringer.

Lindegaard siger viedere, »Vores nuværende forståelse af biodiversitets rolle for økosystemer er i høj grad baseret på viden fra teoretiske beregninger og eksperimenter på land, hvor man kan lave forsøg i kontrollerede systemer, hvor man styrer antallet er arter, tilføjer en art og fjerner en art, og så ser på, hvad det betyder for produktionen eller stabiliteten i biomassen. Men denne mulighed for at eksperimentere har man ikke i havet. Til gengæld har vi nogle helt unikke observationer af plankton- og fiskesamfunds sammensætning fra forskellige steder i verden i internationale databaser, som vi kan bruge i det her projekt.«

DTU’s havforskningsskibe den nyindkøbte Havfisken og Dana, indsamler løbende data om fiskebestandene i havet, som sammen med øvrige data, alle bliver indsamlet i regionale og globale databaser.

»Fra disse databaser kan vi hente observationer af de faktiske forhold i havet og undersøge, hvordan ecosystem functioning varierer fra områder med høj biodiversitet til områder med lav biodiversitet, så vi kan finde mekanismerne bag. Observationerne giver os mulighed for at sammenligne hvordan eksperimenter og teori stemmer med det, som man rent faktisk finder i naturen, « slutter Martin Lindegren.

Du kan læse hele artiklen på DTU Aqua her