Vilkår gældende for tobisfiskeri i Kattegat, Skagerrak og Nordsøen 2012.

Vilkår gældende for tobisfiskeri i Kattegat, Skagerrak og Nordsøen 2012.

Fiskeriet åbnes 15. april. I det vigtige område 1, kan der fiskes knap 40 t. tons, efter der er overført uopfiskede mængder fra 2011. Der er afsat 15.000 tons til rationsfiskeri.
Danmark forventes i 2012 tildelt samlede fiskerimuligheder for tobis i EU-farvande i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat på 34.072 tons. De samlede danske fiskerimuligheder for tobis forventes fordelt som følger på forvaltningsområder for tobis:

Område 1: 19.526 tons
Område 2: 4.717 tons
Område 3: 4.717 tons
Område 4: 4.717 tons
Område 5: 0 tons
Område 6: 395 tons
Område 7: 0 tons

Dertil kommer en ikke fisket mængde på 20.392 tons tobis, som er overført fra 2011. Denne mængde vil blive stillet til rådighed for fiskeri i forvaltningsområde 1. For Kattegat, forvaltningsområde 6, forventes den danske rådighedsmængde på 395 tons, at blive reduceret med ca. 75 tons til 320 tons efter fradrag som følge af et overfiskeri i 2011.

Det er ikke tilladt for danske fartøjer at fiske tobis i norske farvande i 2012.

Der afsættes jf. § 118, stk.2 i Reguleringsbekendtgørelsen foreløbigt en mængde på 15.000 tons til rationsfiskeri. Denne mængde vil kunne fiskes i forvaltningsområderne 1, 2 og 3.

Der afsættes 1 % af den samlede danske rådighedsmængde af tobis i områderne 1, 2, 3 og 4, svarende til 541 tons, til reserve til låne-IOK for førstegangsetablerede jf. § 74 stk. 2 i Reguleringsbekendtgørelsen. Mængden vil blive stillet til rådighed i forvaltningsområde 1.

Der afsættes yderligere en mængde på 919 tons af den danske kvote i forvaltningsområde 1 til et forsøgsfiskeri med skånsomme tobisredskaber på Doggerbanke.