»Vild med sild« skal få europæerne til at spise flere sunde sild
Projektkoordinator Peter Kongerslev (tv.) og Sales Director Kenneth Axen fra Scandic Pelagic arbejder ihærdigt på at fremme afsætningen af Nordsøsild - FF Nyt

»Vild med sild« skal få europæerne til at spise flere sunde sild

Scandic Pelagic har taget initiativ til et pilotprojekt med navnet »Vild med sild«. Målet er at udbrede kendskabet til det, forskerne gang på gang konstaterer: at sild er én af de nye »Super Foods«.

Sild og bæredygtighed

  • Sild er en frisk lokal råvare og en af de mest bæredygtige danske kilder til protein.
  • Et kilo sild udleder 0,7 kg CO2, hvor et kilo oksekød udleder 13,9 kg.
  • MSC certifikatet vidner om, at silden er taget ud af en bæredyg­tig bestand med ansvar for såvel miljøet samt fiskerne.

Sild er for mange en spise, som udeluk­kende bliver spist ved højtider, og som allerhelst skal have hjælp til at glide ned med en snaps. Det image vil »Vild med sild« imidlertid gøre op med. »Vi vil sikre, at vi har nogle fremtidige forbrugere ved at udbrede viden om sildens sundhedsmæssige og bære­ dygtige kvaliteter,« siger Sales Director i Scandic Pelagic, Kenneth Axen.

Europæisk opbakning
Pilotprojektet sker i samarbejde med Danmarks Pelagiske ProducentOrgani­sation samt den pelagiske del af Danish Seafood Association, som ud over Scan­Tenaxdic Pelagic består af blandt andre Wer­ner Larsson Fiskeeksport, Brdr. Schlie og færdigvare-producenterne Tenax, Hirts­hals Seafood og Amanda Seafood.

Der bliver i øjeblikket ansøgt EU om mid­ler til såvel en national kampagne samt en europæisk indsats, som er planlagt til at starte i Polen og Tyskland og som sker i samarbejde med brancheforeningerne for industri og fiskeriet i Sverige, Tyskland, Polen og Holland.

Se mere på  hvor der er information om de sundheds­mæssige fordele ved sild såvel som in­spiration til lækre retter med sild. Projek­tet er også at finde på Facebook og Instagram.