Mathiesen’s nye »Emmalie« ankom på en råkold og diset dag

Mathiesen’s nye »Emmalie« ankom på en råkold og diset dag

Hvide Sande skipperen Jan Mathiesen skrev for nøjagtigt 2 år siden kontrakt med Vestvørftet om en kombineret trawler og flyshooter, til levering i foråret 2020.

Emmalie

FiskerForum.dk skrev dengang at det egentlig ikke var tanken, at Hvide Sande-fiskeren Jan Mathiasen, skulle have bestilt en nybygning lige nu, for som han dengang forklarede til FiskerForum, »så gik det jo meget godt, med både et pænt fiskeri og nogle fornuftige afregninger«.

Men en opmærksom revisor Jens Ole Engberg Pedersen fra Revisionsfirmaet Chr. Knudsen, havde som Jan Mathiesen´s finansielle rådgiver, regnet sig frem til en fordelagtig løsning med en nybygning, der kunne fremtidssikre fiskeriet.

Du kan læse artiklen fra FiskerForum.dk »Vestjysk skipper skriver kontrakt på kombineret trawler / Flyshooter.

Den vestjyske fisker forelagde den gennemarbejdet plan og anbefaling for Vestjysk Bank, der ligeledes begejstret også kunne anbefale planen, som de ligeledes bakkede fuldt ud op.

Nybygningen fra Vestværftet var en smule kortere end det gamle fartøj, men med en større bredde, kunne lasten alligevel rumme 1200 kasser, mod nuværende 600, hvilket gav en fordobling af kapaciteten.

Branden ombord på gamle Emmalie
Torsdag den 12. december 2019 ved middagstid, med kun 12 dage til jul, måtte den gamle »Emmalie« udsende nødsignaler, da der opstod brand ombord. Ingen af de ombordværende kom heldigvis noget alvorligt til under den efterfølgende redningsaktion i Skagerrak.

Du kan læse artiklen i FiskerForum.dk »branden i Hvide Sande trawler slukket«

Nybygningen »Emmalie«, der i roligt vejr torsdag, ankom til Vestværftet i Hvide Sande, har nu nogle måneder endnu med den afsluttende aptering og udrustning, inden Jan Mathiesen og besætning kan sætte fart og kurs til fiskeriet i Nordsøen og skagerrak.