Co2-afgifter rammer de danske fiskemelsfabrikkerne hårdt

Co2-afgifter rammer de danske fiskemelsfabrikkerne hårdt

Selvom 42 danske energitunge selskaber, frem til 2030, ikke skal betale CO2-afgifter for hovedparten af deres produktion, så er fiskeriets tunge drenge, fiskemels- og fiskeoliefabrikkerne ikke en del heraf. De er ikke omfattet af EU’s såkaldte Carbon Leakage Liste, der friholder energitunge virksomheder med hård konkurrence fra udlandet, for Co2-afgifterne. Afgifter der ellers kunne presse virksomhederne til istedet at flytte produktionen ud af EU.

Trods argumenterne møder fritagelse af Co2-afgifter, hård modstand og kritik fra flere af regeringens rød/grønne støttepartier.

Men Koncerndirektøren TripleNine Group og næstformand i Marine Ingredients Denmark Jes Bjerregaard beklager derimod branchen’s tab af C02 kvoter.

I en årerække har fiskemels- og oliefabrikken TripleNine i Thyborøn sluppet for at betale klimaafgift. Det er slut nu, selvom produktionen udleder meget Co2, fortæller TripleNine’s administrerende direktør Jes Bjerregaard til TV 2.

»Det kommer til at gå ud over vores konkurrenceevne på sigt,« fortæller direktøren videre. Baggrunden er, at fiskemels-fabrikkerne herhjemme er meget energitunge og de er sat i kategori med almindelige fiskeudskæringsfabrikker, der ikke bruger nær så meget energi.

Bjerregaard fra TripleNine har beregnet, at der er tale om et to-cifret millionbeløb, lidt afhængigt af hvorledes priserne på Co2-kvoterne vil være.

Af de ti største CO2-udledere i dansk industri, er 8 virksomheder undtaget fra CO2-afgifter for størstedelen af deres produktion, mens to andre fremover desværre skal til lommerne, trods konkurrence fra udlandet. Det er dem, der er markeret med fed skrift i listen herunder.

I praksis betyder det, at de 42 virksomheder får gratis CO2-kvoter fra Europa-Kommissionen frem til 2030, og de slipper dermed for at betale de danske CO2-afgifter, som andre danske virksomheder skal betale.

Top 10 største CO2-udledere i 2018 fra dansk industri er følgende:

 • Aalborg Portland: 2.190.706 ton CO2
 • Nordic Sugar: 157.417 ton CO2
 • Arla: 151.451 ton CO2
 • Saint Gobain (Isover og Leca): 112.464 ton CO2
 • Rockwool: 97.005 ton CO2
 • NLMK DanSteel: 79.972 ton CO2
 • CP Kelko: 73.876 ton CO2
 • AarhusKarlshamn: 56.579 ton CO2
 • Triplenine fish: 52.674 ton CO2
 • Ardagh Holmegaard: 52.511 ton CO2
  Bemærk  tallene dækker de samlede, bekræftede CO2-udledninger fra virksomhederne.

CO2-afgifter i Danmark
CO2-afgifter fra danske virksomheder var i 2018 3,6 milliarder kroner.

Afgiften betales som hovedregel af alle virksomheder gennem deres forbrug af olie, kul og andre brændsler, alt efter hvor meget CO2 de udleder.

Afgifterne er designet til at gøre det dyrere for virksomheder at udlede CO2, og billigere for virksomheder der skærer ned på deres CO2-udledninger.

Fakta:
Før nytår vedtog et bredt flertal i folketinget en ny klimalov, hvor målet er at nedbringe CO2-udledningen i Danmark med 70 procent frem mod 2030.

Men 42 danske virksomheder, er optaget på EU’s undtagelsesliste, fordi de er i brancher med særlig hård konkurrence fra udlandet.
Dermed får de tildelt gratis CO2-kvoter af EU frem til netop 2030. Og de undgår dermed at betale de klima-afgifter, som ellers skal presse virksomheder til at nedbringe deres CO2-udslip.