Video om tilskudsmuligheder fra EHFF

Video om tilskudsmuligheder fra EHFF

Fiskerifonden har fået udarbejdet en film om tilskudsmulighederne i EHFF. I øjeblikket kan der søges på tilskud til havne, fælles foranstaltninger fiskeri og afsætningsfremme.

Se filmen på dette link:

Ordningen om tilskud til investeringer på fiskerfartøjer åbner i slutningen af september.

tilskudsmuligheder fiskeriet

Her vil være mulighed for at få tilskud til skånsomme eller selektive redskaber, en række investeringer i bedre arbejdsmiljø om bord (herunder begrænsning af tunge løft) og til forbedret kvalitet.

Der er givet prioritet til kystfiskeriet i overensstemmelse med den politiske beslutning herom (kan læses her) men der er muligheder for alle fartøjstyper at søge tilskud, hvor der i almindelighed ydes 40 procents tilskud.

Du kan se de ordninger som er åbne nu på fiskeristyrelsens hjemmeside. (se hvilke ordninger der forsat er åbne her)

I slutningen af september vil du kunne se fartøjsordningen og den tilhørende teknologiliste, over de investeringstyper der kan ydes tilskud til,  på styrelsens hjemmeside.  Ordningen vil være åben for ansøgninger i ca. to måneder; men også dét vil fremgå af hjemmesiden.

Hvis du ønsker hjælp til din ansøgning, er det gratis at ringe til facilitator Poul Tørring på telefon +45 2336 1725