Åbning af tilskudsordning på 11,3 mio. kr. til forbedring af dansk fiskeris og akvakulturs afsætningsmuligheder

De danske producentorganisationer inden for fiskeri og akvakultur spiller en vigtig rolle i implementeringen af EU’s fælles fiskeripolitik. Fiskeristyrelsen åbner nu for ansøgning om tilskud til at gennemføre aktiviteter i deres produktions- og afsætningsplaner med en pulje på 11,3 mio. kr.

Fortsæt med at læseÅbning af tilskudsordning på 11,3 mio. kr. til forbedring af dansk fiskeris og akvakulturs afsætningsmuligheder

50 mio. kr. til ophugningsstøtte i Østersøen og 16 mio. kr. til undersøgelse af bomtrawls påvirkning i Jammerbugten

  • Post category:Fiskeri

Yderligere 25 mio. kroner udmøntes nu til ophugningsstøtte i Østersøen sammen med 16 mio. kroner til at undersøge påvirkningen af bundslæbende redskaber for havmiljøet i Jammerbugten. Det er regeringen sammen med Venstre, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, De Konservative, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet blevet enige om ved fordelingen af de overskydende midler fra Den Europæiske Hav og Fiskerifond.

Fortsæt med at læse50 mio. kr. til ophugningsstøtte i Østersøen og 16 mio. kr. til undersøgelse af bomtrawls påvirkning i Jammerbugten

Invitation til informationsmøde om brexit-støtteordninger målrettet fiskeriet fredag den 7. oktober 2022.

Den 15. september åbnede Fiskeristyrelsen de første Brexit-støtteordninger »Støtte til ophugning eller permanent ombygning af fiskefartøjer til andre formål end fiskeri, som følge af Brexit« og »Kompensation for indkomsttab i første kvartal af 2021«.

Fortsæt med at læseInvitation til informationsmøde om brexit-støtteordninger målrettet fiskeriet fredag den 7. oktober 2022.