TripleNine Fish Protein får ny bestyrelsesformand

TripleNine Fish Protein får ny bestyrelsesformand

For første gang får TripleNine Fish Protein a.m.b.a. en formand, der ikke er fisker. Det bliver cand.oecon. Anker Mejnertz, der er direktør i Arla Foods og i 2009 blev fuldgyldigt medlem af TripleNine’s bestyrelse.
På TripleNine’s generalforsamling tirsdag blev den hidtidige formand gennem 16 år, Erik Bonde Pedersen, ikke genvalgt. I stedet valgtes Søren Espersen som nyt bestyrelsesmedlem.

Nu har den nye bestyrelse så konstitueret sig med Anker Mejnertz som formand.

Han er den ene af de to eksterne medlemmer af bestyrelsen, som man på generalforsamlingen i 2008 fik bemyndigelse til at tilknytte bestyrelsen, og som i 2009 blev fuldgyldige medlemmer. Det andet eksterne bestyrelsesmedlem er Lars Krause-Kjær, der er adm. direktør i DAKA. Lars Krause-Kjær blev valgt som næstformand for bestyrelsen.

Uafhængighed skal sikres
Anker Mejnertz har en solid erfaring fra andelsselskaber i mejeribranchen, senest i Arla Foods, hvor han har arbejdet med f.eks. økonomi, jura og opbygning af IT-systemer samt med fusioner med andre andelsselskaber, hvilket i dag er hans hovedarbejdsområde.

– Der skal ikke ske mange nye ting i TripleNine med mig som ny formand, siger Anker Mejnertz. – Selskabet er nu i en meget god gænge, og jeg mener, vi skal køre videre ad det spor, der senest er blevet udlagt af bestyrelsen under ledelse af den hidtidige formand, Erik Bonde Pedersen. Han har lagt et meget stort arbejde i at sikre selskabets fremtid, og det skal han have stor tak for.

– Jeg er meget fokuseret på, at vi også fremover altid skal være i stand til at tilbyde en konkurrencedygtig afregningspris, og at vi fastholder et stærkt kapitalgrundlag, så selskabets uafhængighed sikres, og så vi ikke bliver presset af kreditinstitutionerne, siger den nye bestyrelsesformand.

Tæt kontakt
Han ser også lovende fremtidsudsigter for TripleNine Pharma, der bl.a. fremstiller phospholipider og nu er i rigtig god gænge.

– Jeg kan jo ikke være arbejdende bestyrelsesformand, som Erik Bonde Pedersen har været, men jeg vil holde tæt kontakt til fiskerne, og jeg vil besøge fabrikken i Thyborøn, så tit jeg kan, forsikrer Anker Mejnertz.