Fornuftigt at være andelshaver

Fornuftigt at være andelshaver

TripleNine har ændret afregningspolitik, så ”blå negle” undgås.
– Gennem hele året har der været et stigende marked for vore produkter, hvilket er baggrunden for, at bestyrelsen har ændret afregningspolitik, oplyser bestyrelsesformand Erik Bonde Pedersen. – Det nye består i, at vi afregner fisken ud fra en forventet, forsigtigt anslået salgspris. Når så for eksempel tobissæsonen er omme, ser vi på, hvordan salget reelt er gået, og på den baggrund tager vi stilling til en evt. bonusudbetaling.

– Ved at benytte denne model får vi ikke så stor en ”blå negl”, den dag markedet vender, hvad det jo altid gør på et tidspunkt, forklarer han.

– Dette system har samtidig skabt ro i forhold til de evindelige diskussioner om prisen fabrikkerne indbyrdes, konstaterer formanden.

Fornuftigt at være andelshaver
Han oplyser, at TripleNine i år har udbetalt bonus tre gange. Først 30 øre pr. kg. i april, så 20 øre i bonus for tobis og senest 20 øre pr. kg. for hele perioden fra august til oktober.

– Det betyder, at TripleNine har ligget i top med betaling for fisk gennem året, konstaterer bestyrelsesformanden.

– Når vi så tillige udbetaler en efterbetaling på 7,5 øre pr. kg. for 285.000 tons leveret af vore andelshavere, hvortil kommer årets tildeling af aktieoptioner på 20% af selskabets egenkapital, så kan man vist roligt sige, at det har været fornuftigt at være andelshaver i TripleNine, mener Erik Bonde Pedersen.