Torske-hjælpepakke vækker glæde hos DFPO – men også bekymring

Torske-hjælpepakke vækker glæde hos DFPO – men også bekymring

Selvom Danmarks Fiskeriforening i første omgang hilser hjælpepakken og kompensationen på 10,4 millioner kroner til torskefiskerne i Østersøen velkommen, ærger man sig alligevel over, at fiskeriforeningens oplægningsordnings-forslag ikke er kommet med.

Danmarks Fiskeriforening vurderer dog, at effekten af den valgte kompensationsmodel bliver begrænset. Reglerne omkring ordningen betyder, at der over en tre-årig periode ikke må udbetales mere end 30.000 euro pr. fiskerivirksomhed og da flere fiskere allerede i 2017 fik udbetalt det maksimale støttebeløb på 30.000 euro, kan de derfor ikke komme i betragtning igen i 2018.

Derfor frygter Danmarks Fiskeriforening, at de fiskere, der rammes hårdest af reduktionen i torskekvoterne og den to måneder lange lukkeperiode, ikke får kompensation i 2018, fordi de i 2017 har ramt kompensationsloftet.

Danmarks Fiskeriforening havde derfor også anbefalet, at hjælpepakken indeholdt en oplægningsordning, som det er tilfældet i Tyskland. »Desværre har Regeringen og Folketinget ikke medtaget forslaget om oplægning i ordningen. Det ærgrer vi os over, for der er fiskere, der er hårdest af kvotereduktion og lukkeperiode, der ikke kan kompenseres i 2018 med den valgte kompensationsmodel,« siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening PO.

Kompensationsordningen ligner i øvrigt på mange punkter sidste års ordning. Dog er referenceperioden rykket. Pakken er fx også blevet ændret således, at hvis en fisker skifter fartøj i referenceperioden, så har det ikke indflydelse på støttemuligheden. »Danmarks Fiskeriforening er dog tilfredse med, at der ser ud til at Regering og Folketingets partier har lyttet til noget af den kritik, der har været af ordningen i 2017,« siger Svend-Erik Andersen.

DFPO vil nu hjælpe til at sikre, at så mange fiskere som muligt kan få gavn af ordningen.

Det fremgår af Udenrigsministeriets pressemeddelelse, at kriterierne for et modtage kompensation bliver som følger:

  • Kriterier for tilskudsordning til kompensation for  torskefiskeriet i Østersøen 2018
  • Kompensationsordningens kriterier i 2018 tænkes at følge de samme kriterier som i 2017, dog med en opdateret referenceperiode[1] og inddragelse af fartøjsudskiftninger. Det vil sige, at udgangspunktet for kriterierne er, at fiskere, der er omfattet af ordningen, skal være særligt berørt af reduktionen i torskekvoterne i Østersøen.
  • Derudover vil det på grund af ønsket om at inddrage fartøjsudskiftninger være en tilskudsordning efter ansøgning og ikke en udbetalingsordning som i 2017.

Med udgangspunkt i dette vil kriterierne være:

1. Aktiv erhvervsfisker pr. 1. januar 2018R32;2. Fiskeri efter torsk i Østersøen i referenceperioden 2015 til 2017 R32;3. Minimum 70 fiskedage i Østersøen i alt i 2016 og 2017R32;4. Virksomhedens/fiskerens torskeandel fra Østersøen udgør minimum 20 pct. af fiskerens samlede landingsværdi, heraf skal minimum 10 pct. stamme fra hhv. vestlig og / eller østlig ØstersøR32;5. Virksomhedens/fiskerens landingsværdi fra Østersøen udgør minimum 30 pct. af fiskerens samlede landingsværdi. R32;6. Bagatelgrænse for tilsagn sættes til 5.000 kr.