Torsk med termometre

Torsk med termometre

Hundredevis af torsk udstyret med højteknologiske mini-termometre har hjulpet forskere med at afgøre, hvilke vandtemperaturer fiskene kan klare.
Torsken opfattes traditionelt som en fisk, der trives bedst i koldt vand og dermed som en art, som måske kan få det svært med fremtidens klimaforandringer og stigende havtemperaturer.

Nu har man for første gang, ved hjælp af moderne avanceret teknologi, helt konkret kunnet undersøge, hvilke temperaturer torsken rent faktisk lever under i Nordøstatlanten, når den selv kan vælge. Det er vigtig viden i forhold til at vurdere, om man fortsat vil kunne få torsk i nettet i danske farvande også om 50 år.

Forskere fra en række europæiske universiteter, herunder danske DTU Aqua, har udstyret 2000 torsk fra otte forskellige Nordøstatlantiske bestande i blandt andet Østersøen, Skagerrak og Nordsøen med de avancerede temperaturmålere. Gennem et år har målerne registeret og lagret vandtemperaturen omkring fiskene med faste intervaller. Resultaterne er netop blevet publiceret som feature-artikel i ”Marine Ecology Progress Series”.

”Det er helt unikt at have informationer fra så stor og omfattende en undersøgelse”, fortæller lektor Ken Haste Andersen, som er en af fire DTU Aqua-forskere, som har medvirket i den internationale projektgruppe.

Projektet har koncentreret sig om netop torsk, fordi det er en vigtig fisk rent kommercielt. Samtidig er det så stor en fisk, at den kan bære de elektroniske mærker uden at blive generet af dem.

Gydningen er akilleshæl
Resultaterne viser, at voksne torsk kan klare varmere vand end man umiddelbart havde regnet med.

”Nogle fisk har opholdt sig ved kolde minus 1.5 grader, mens andre har svømmet igennem vand som var næsten tyve grader varmt. Det viser, at torsken er en forholdsvis tolerant fisk, som kan tåle højere temperaturer end man hidtil har troet. Sådan er det, når torsken er voksen, mens den ser ud til at være noget mere konservativ, når det gælder vandtemperaturen, når den gyder. Her søgte alle bestandene fleksible mod vand med en temperatur på mellem en og otte grader. Det kan tyde på at perioden som æg eller larve er torskens sårbare punkt i forhold til klimaforandringer,” fortæller lektor Ken Haste Andersen, DTU Aqua.

Under frysepunktet
At torsk i Nordøstatlanten lever i vand som svinger tyve grader i temperatur betyder ikke, at alle voksne torsk kan klare alle temperaturer. Tager man en torsk fra Nordsøen og flytter den til vand på -1.5 grader nord for Island, som var det koldeste målt i undersøgelsen, så ville den ikke have en chance.

”Hver bestand i hvert område er tilpasset de lokale forhold. Det er kendt viden, at torsk kan leve i vand under frysepunktet, fordi de kan danne en form for frostvæske”, fortæller lektor Ken Haste Andersen, DTU Aqua.