Tobis TAC’en på WebTV

Tobis TAC’en på WebTV

Det er i dag, EU Kommissionens indstilling af TAC’en for tobis, endeligt skal godkendes af EU rådet.

Følg derfor EU rådets beslutningsproces om blandt andet tobis kvoten direkte på Webcast.

Klik her på Council of the European Union – Agriculture and Fisheries

Bemærk
Udsendelsen er online og slutter derfor når rådet har afsluttet mødet.

For danske industrifiskere, var indstillingen fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) allerede tilbage i februar, beroligende nyt, da anbefalingerne om fangst af den vigtige industrifisk tobis, på papiret ikke så ud til at ændre meget på kvotestørrelsen, i forhold til sidste år.

Denne indstilling bringes nu videre i EU Kommissionens anbefaling til EU Rådet, som i disse minutter sidder og drøfter indstillingen til endelig vedtagelse.