3F og DF har indgået ny overenskomst for fiskerne

3F og DF har indgået ny overenskomst for fiskerne

Aftale om overenskomst mellem fagforeningen 3F og Danmarks Fiskeriforening, for perioden 2014- 2017, har givet følgende ændringer til fiskerne.

Ændringer for overenskomstaftalen er for § 8. Stk.3.
Her er det aftalt, at der 1. marts 2015 sker en forhøjelse til kr. 160,00 og den 1. marts 2016 forhøjes beløbet til kr. 163.

Ligeledes er der aftalt ny formuleing til protokollat 9 vedr. pensionsordning.
Med virkning fra 1. januar 1993 er iværksat en pensionsordning. Pensionsordningen
omfatter samtlige om bord på det enkelte fartøj.

Pensionsbidraget udgør 18 % af følgende beregningssats pr time:
– * Fra 1. marts 2014 anvendes en beregningssats på kr.158,
– * fra den 1. marts 2015 anvendes en beregningssats på kr. 170 og
– * fra 1. marts 2016 anvendes en sats på kr. 173.

Til beregning af en dagsats multipliceres nævnte satser med 7,4.

Arbejdsgiveren betaler 9 %. Dette bidrag etableres som forlodsudgift. De 9 % betales af
samtlige ombord.

Arbejdsgiverne betaler pensionsbidraget samtidig med lønaftegningen for de omfattede til
PensionDanmark.

Med hensyn til pensionsforsikring for lærlinge henvises der til lærlingeaftalen.

Tillæg til Protokollat 10. Afregningsbilag
Vedr. leje af etårige leje af fiskemængde og/eller havdage.
“For protokollat nr. 10 tilføjes som fortolkningsbidrag, at der med etårig leje er tale om
etårig nettoleje for hver kvote”
. ( Kan evt. tilføjes: Dvs. at hvis der udlejes torsk i Nordsøen
skal de udlignes først hvis der på et senere tidspunkt lejes torsk i Nordsøen.)

Aftalen er underskrevet den 15. marts 2014 i forligsinstitutionen af Karsten Kristensen på vegne af 3F og af formanden for Danmarks Fiskeriforening Svend-Erik Andersen