Tilladelse til vejning og pakning ombord

Tilladelse til vejning og pakning ombord

Fra starten af januar måned 2020 kunne der søges om tilladelse til vejning og pakning ombord, jf. § 17 i bekendtgørelse nr. 1462 af 15. december 2019.

Mange fartøjer har vægte og vejesystemer ombord og finder det fordelagtigt at sortere, veje og pakke fangsten ombord.

Fiskeristyrelsen har derfor udfærdiget en prøveudtagningsplan for fisk, der vejes og pakkes ombord, så ikke alle fiskene skal vejes igen ved landing.

Fordelen ved vejning og pakning om bord er, at det giver mere pålidelige og nøjagtige logbogskøn. Det fremmer også kvaliteten af fisken, når den ikke skal vejes igen ved lan- ding. Desuden kan fartøjerne spare udgifter til sortering og til dels vejning i land.

Formålet med prøvetagningsplanen er, at sikre korrekt vejning således at salgsnotaer, overtagelses-erklæringer og landings-erklæringer kan blive udfyldt med korrekt artssammensætningen og derved opfylde bestemmelserne i art. 33 i 1224/2009 og korrekt kvote rapportering.

Deadline for ansøgning er 15. februar 2020 såfremt der fortsat ønskes at kunne vejes og pakkes ombord. Tilladelse til vejning og pakning ombord vil blive udstedt primo marts 2020

Ansøgningsskemaet kan findes her

eller med post til

Fiskeristyrelsen
Att.: Fiskerikontrolkontoret
Nyropsgade 30
1780 København V

Skriv et svar