Efterårets første landing af makrel

  • Post category:Nyheder

Traditionelt set leveres størstedelen af makrellandingerne i Danmark til Hirtshals, men i år blev de allerførste makrel landet i Skagen. Landingen blev inspiceret af de nyligt sammenlagte inspektionsvirksomheder SkawInspection og Dan Eye.

Fortsæt med at læse Efterårets første landing af makrel

Video: Sådan sikrer MID gennemsigtighed og lige vilkår

Siden april 2020 har det været et lovkrav, at de virksomheder, som køber fisk i såkaldt »usorterede landinger« direkte fra fiskerne foretager prøvetagning til arts-sortering. Dette krav er i tillæg til det allerede gældende lovkrav om, at fisken vejes af en akkrediteret inspektions-virksomhed.

Fortsæt med at læse Video: Sådan sikrer MID gennemsigtighed og lige vilkår
Man gjorde et erhverv fortræd
Under overskriften »man gjorde et erhverv fortræd« kommenterer Lone Broe Christiansen (V) på Fiskeriministerens »sejr« mht videoovervågning.

Man gjorde et erhverv fortræd

Skal social- og indenrigsministeren agere efter samme agenda, så skal hun gøre det rigtig svært for socialt udsatte familier og lige huske at sætte kamera op i deres stuer så de kan blive tjekket...

Fortsæt med at læse Man gjorde et erhverv fortræd
EU’s Overformynderi vinder med indførelsen af elektronisk monitorering (kameraovervågning)
Det Socialdemokratiske knæfald for EU´s bureaukratiske kontrol-freaks i Bruxelles, nåede i går sit absolute topmål, da Fiskeriminister Mogens Jensen (S),sagde ja til den totale ydmygelse af et helt erhverv, ved at indfører elektronisk monitorering (Kameraovervågning)

EU’s Overformynderi vinder med indførelsen af elektronisk monitorering (kameraovervågning)

Grundlovens kapital 8 paragraf 71 stk. 1 siger ellers, »Den personlige frihed er ukrænkelig« - men hvor er friheden, når man konstant er overvåget og kontrolleret. En situation man åbenbart skal til at vænne sig til i Fiskeriet.

Fortsæt med at læse EU’s Overformynderi vinder med indførelsen af elektronisk monitorering (kameraovervågning)
Frustrede fiskere: Kamera skaffer ikke flere torsk
Ifølge ministeren vil et fuldt dokumenteret fiskeri gennem elektronisk monitorering give fiskerne et incitament til at fiske på en måde, på steder og på tidspunkter, hvor de bedst muligt kan holde sig inden for de kvoter, de har.

Frustrede fiskere: Kamera skaffer ikke flere torsk

Vi frygter, at danske fiskerne vil finde andre fiskepladser til skade for lokalsamfundene omkring Kattegat.

Fortsæt med at læse Frustrede fiskere: Kamera skaffer ikke flere torsk