2019 BLEV ENDNU ET GODT ÅR PÅ THYBORØN HAVN
Selvom fiskeriet fra Thyborøn Havn ikke nåede nye rekorder i 2019, så blev det trods store udfordringer med kvoter og fangstmængder et rigtigt godt år for havnen.

2019 BLEV ENDNU ET GODT ÅR PÅ THYBORØN HAVN

Selvom fiskeriet fra Thyborøn Havn ikke nåede nye rekorder i 2019, så blev det trods store udfordringer med kvoter og fangstmængder et rigtigt godt år for havnen. Faktisk endte værdien af landinger ind over kaj i Thyborøn på en andenplads kun overgået af rekordåret 2018.

Det danske fiskeri blev i 2019 ramt af flere udfordringer, og det betød, at mængden af fisk landet til auktionen og til TripleNine A/S i Thyborøn ikke kunne leve op til sidste års højder. Til gengæld var priserne på både konsumfisk og industrifisk høje gennem hele 2019, og det pyntede godt på det økonomiske resultat.

Herudover blev 2019 et år med rekord mange hollandske og belgiske fartøjer, der gennem hele året fiskede med udgangspunkt i Thyborøn. Det bidrog væsentligt til, at 2019 faktisk endte med at blive et af de rigtigt gode år på fiskeriet.

»Det er en rigtig god fornemmelse som havn at komme ud af et turbulent år som 2019 og opleve, at landingsværdien i Thyborøn faktisk kun er overgået af værdien i 2018, som var vores absolutte rekordår,« siger havnens direktør Jesper Holt Jensen og fortsætter: »Det cementerer Thyborøn Havn som en af landets største og vigtigste fiskerihavne og viser, at vores satsning på fiskeriet og investering i gode faciliteter hertil er rigtig.«

I 2019 blev der landet 249.000 ton fisk til en værdi af 917 mio. kr. Det er det andet bedste år, målt på værdi, af fisk landet i Thyborøn i hele havnens historie.

»Alle tre områder indenfor fiskeriet bidrog til det gode resultat for havnen i 2019,« siger Jesper Holt Jensen: »De landede mængder til TripleNine A/S og fiskeauktionen var mindre i 2019 end året før, men de betydeligt flere udenlandske fartøjer, der landede deres fangster i transit, kompenserede for nedgangen i de andre fiskerier.«

Der er tre vigtige områder indenfor fiskeriet i Thyborøn. Først og fremmest er der spisefisken, der landes til Danske Fiskeauktioner og derfra distribueres ud til forbrugere i hele EU, og industrifisken, der landes til TripleNine A/S, hvor der produceres fiskemel og -olie til dyrefoder. Og så er der et ikke uvæsentligt transitfiskeri af hollandske og belgiske fiskere, som lander deres fisk i Thyborøn, hvorefter de bliver kørt hjem til deres egne fiskeauktioner i Holland og Belgien. Thyborøn Havn har gennem de seneste 3 år anlagt nye faciliteter med gode arbejdsforhold til alle tre arbejdsområder.

Nye godstyper og havvindmøllepark aktivitet på Thyborøn Havn
Godsmængden over Thyborøn Havn endte i 2019 på 1,45 mio. ton, hvilket er lidt lavere end året før. Året bar præg af en tilbagegang på mængden af sten og grus, og det er den godstype, som pr. definition vejer tungt i statistikken. 2019 var imidlertid præget af, at også nye godssegmenter fik øje på Thyborøn Havn – ikke mindst indenfor projektgods. »Vi ligger stabilt omkring 1,5 millioner tons gods om året – så 2019 er tilfredsstillende på godsområdet,« udtaler Jesper Holt Jensen og fortsætter, »og så har vores satsning på at tilbyde unikke arbejdsforhold til offshore branchen givet positivt respons i 2019, hvor flere offshore-rederier har brugt havnen til specialopgaver og som basishavn på bl.a. forundersøgelsesprojekter i Nordsøen til havvindmølleparken Thor.«

Regnskabet for 2019 som sådan er ikke gjort op endnu, så det er for tidligt at sige noget om, hvordan resultatet lander for Thyborøn Havn. »Vi må vente og se det endelige regnskab. Jeg forventer dog, at det bliver et rimeligt regnskab, selvom det ikke bliver et nyt rekordår som sidste år,« siger Jesper Holt Jensen.

FAKTA om de seneste års investeringer til fiskeri- og godssegmentet på Thyborøn Havn:

  • Fiskeauktionens faciliteter blev fordoblet ved en ombygning i 2017
  • Ny kassevaskerhal blev sat i drift i 2017
  • Nye lossekajfaciliteter er under konstruktion til industrifiskerisegmentet. Byggeriet blev igangsat i sommeren 2018 og forventes at stå helt færdigt i 2020
  • 180 m sværgodskaj blev anlagt i 2016
  • 190 m ekstra ISPS-kajanlæg er anlagt til godssegmentet i 2018
  • 430 meter kaj er fornyet og uddybet til 6 meter i Vestre Inderhavn i 2019