Thyborøn trawler afprøver effektive og skånsomme redskaber til det danske industrifiskeri.

Thyborøn trawler afprøver effektive og skånsomme redskaber til det danske industrifiskeri.

GUDP (Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram) støtter projektet sammen med midler fra NaturErhvervstyrelsen og EU. Et projekt der er med til at udvikle og afprøve skånsomme og effektive fangstredskaber til det danske industrifiskeri.
Tobisfiskeriet er hjørnestenen i det danske industrifiskeri, som har en årlig produktionsværdi på mere end en milliard kroner. Fiskeriet står imidlertid over for store udfordringer, derfor er forsøg som det fiskeskipper Rene Schmidt fra trawleren Lonny Hedvig deltager i, yderst vigtigt for overlevelsen af blandt andet tobisfiskeriet.

Det nye udstyr som består af nyudviklede trawl fra Nordsø trawl samt en ny type flydeskovle fra Thyborøn Trawldoors og den meget lettere Dyneema line fra Dynamica, skal de næste par dage stå sin prøve ved Doggerbanke, hvor konsulent Grethe Dinesen fra DTÙ Aqua og Poul Tørring og Johan fra Aquamind vil forestå forsøgsrækken med afprøvningen af det skånsomme og miljørigtige trawlfiskeri.

Foreløbige beregninger er faldet fordelagtigt ud for flydeskovlene, som når de benyttes kan spare helt op til 50% på trawlerens brændstofforbrug og med hensyn til det skånsomme fiskeri ved havbunden, så har forsøg i prøvetanken ved Nordsø Forskerpark i Hirtshals vist at flydeskovlene gør det muligt at differentierer sig fra det traditionelle trawlfiskeri.

I den praktiske del af forsøget, de næste par dage, deltager to Thyborøn trawlere, L526 Lonny Hedvig med skipper Rene Schmidt samt L455 Lotte Vohnsen med skipper Lars Vohnsen, begge erfarne industrifiskere.

Der er mange der spændt venter på det endelige resultat.

Kilde: TVMidtVest – DTU Aqua – Aquamind
FiskerForum.com