Tekfisk live-podcaster direkte fra Bergen om opdrætslaks

Tekfisk live-podcaster direkte fra Bergen om opdrætslaks

Det er det norske Web-fagmagasin Tekfisk med Fiskeribladet og IntraFish, der indbyder til et Tema-møde på Ole Bull Scenen i Bergen tirsdag den 18. februar 2020 kl. 10.30 til 15.00.

Her vil duellanterne diskutere, om landbaseret lakseopdræt’s problemer med lakselus, bedst løses med laks i

  • Landbaseret anlæg
  • RAS-teknologien
  • lukkede havdambrug

Du kan tilmelde dig Livestreaming her

Deltag når Tekfisk med deres ugentlige podcast, med interviewerne Camilla Aadland og Kjersti Kvile tager en snak med opdrættere og forskere på Ole Bull Scenen i Bergen, om fordele og ulemper med lukket opdrætsanlæg og om hvordan laksen egentlig har det i de lukkede anlæg.

Det foreløbige program ser således ud

Flere kompetanter er direkte med under hele seancen, med blandt andet Arne Berge fra Fishglobe, Egil Bergersen fra Aquafarm Equipment, Asbjørn Dyrkorn Loland fra Akvahub og FoU-ansvarlig for Bulandet Miljøfisk, Åsa Espmark fra Nofima og leder af CtrlAqua, Jens Christian Holst fra Ecomerden, Kari Johanne Kihle Attramadal fra Nofitech og Arve Nilsen fra Veterinærinstituttet.