Dansk Akvakultur vægter en naturlig balance i antallet af muslingeopdræt

  • Post category:Akvakultur

Det skriver Lars Erik Holtegaard, der er biolog og formand for Dansk Akvakulturs udvalg for skaldyr og tang i et debatindlæg. Her skriver han, at der jævnligt fremføres påstande fra særligt de grønne organisationer side om, at man vil »plastre fjorden til« med nye opdrætsanlæg - men der er ikke i nogens interesse - heller ikke i erhvervets.

Fortsæt med at læseDansk Akvakultur vægter en naturlig balance i antallet af muslingeopdræt

Succesfuldt opdræt hos Sashimi Royal i Hanstholm spreder sig til Norge

  • Post category:Akvakultur

Sashimi Royal A/S, der opdrætter Yellowtail Kingfish i Hanstholm, har på få år opbygget et så bæredygtigt opdræt af den eksklusive Yellowtail Kingfish, at søsterselskabet Fredrikstad Seafoods AS i Norge, begynder at opbygge et opdræt efter de helt samme principper som i Hanstholm. Det sker for at efterkomme en stigende efterspørgsel på verdensmarkedet.

Fortsæt med at læseSuccesfuldt opdræt hos Sashimi Royal i Hanstholm spreder sig til Norge