Nyt fra Konsumfisk

  • Post category:Fiskeri

Projekt Konsumfisk, samarbejdet mellem vestkysthavnene Thyborøn, Thorsminde og Hvide Sande, ønsker "bedre pris til fiskerne." Læs mere herom og om: - Frisk fisk med hjem fra arbejdspladsen - Fokus på markedsføring, udvikling og kvalitet - Kvalitet og uddannelse - et fokusområde i Konsumfisk

Fortsæt med at læseNyt fra Konsumfisk

Bilag 6 – begrænsninger i fiskedage i Kattegat

  • Post category:Nyheder

Bilag 6 - Forbud imod at forbruge mere end 20 dage pr. kalendermåned med bundtrawl og vod med en maskestørrelse på 70-99 mm (TR2) i Kattegat (3AS). Forbuddet er gældende for fartøjer på 10 m og derover. Forbud imod at forbruge mere end 20 dage pr. kalendermåned med bundtrawl og vod med en maskestørrelse på 70-99 mm (TR2) i Kattegat (3AS). Forbuddet er gældende for fartøjer på 10 m og derover. I medfør af § 174 i bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2009 er det med virkning fra fredag den 1. oktober 2010 og indtil videre i Kattegat forbudt med et fartøj at forbruge mere end 20 dage pr. kalendermåned med bundtrawl og vod med en maskestørrelse på 70-99 mm. De 20 dage opgøres som enhver sammenhængende periode på 24 timer, eller en del heraf, hvor et fartøj har været til stede i Kattegat med bundtrawl og vod med en maskestørrelse på 70-99 mm. Det hidtidige forbud mod fiskeri i weekenden i Kattegat for bundtrawl og vod med en maskestørrelse på 70-99 mm gælder ikke længere. Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2009, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 1. oktober 2010

Fortsæt med at læseBilag 6 – begrænsninger i fiskedage i Kattegat

17..18..19..20..STOP!

Forbud imod at forbruge mere end 20 dage pr. kalendermåned med bundtrawl og vod med en maskestørrelse på 70-99 mm (TR2) i Kattegat (3AS). Forbuddet er gældende for fartøjer på 10 m og derover. I medfør af § 174 i bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2009 er det med virkning fra fredag den 1. oktober 2010 og indtil videre i Kattegat forbudt med et fartøj at forbruge mere end 20 dage pr. kalendermåned med bundtrawl og vod med en maskestørrelse på 70-99 mm.

Fortsæt med at læse17..18..19..20..STOP!

Forskrift om oppheving av forskrf. om regulering av fiske med snurrevad–stenging av områder,Finnmark

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-180-2010 Forskrift om oppheving av forskrift om regulering av fiske med snurrevad – stenging av områder på kysten av Finnmark. Erstatter: J-175-2010 Gyldig fra: 02. 09. 2010 Bergen, 02. 09. 2010 Fiskeridirektoratet har den 2. september 2010 i medhold av Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47, bestemt: I Fiskeridirektoratets forskrift av 16. april 2010 om regulering av fiske med snurrevad – stenging av områder på kysten av Finnmark oppheves. II Denne forskrift trer i kraft straks. HJ/EW Kategoriene Nord for 62 bunnfisk

Fortsæt med at læseForskrift om oppheving av forskrf. om regulering av fiske med snurrevad–stenging av områder,Finnmark

Fødevareministeren roses af fiskemelsbranchen

”Der er da ros til ministeren for at få sat blæk på papiret”, siger Nils C. Jensen, formand for den danske Fiskemelsforening, i en kommentar til den netop indgåede samhandelsaftale med Kina, hvorefter det atter bliver muligt for danske fabrikker at eksportere fiskemel- og olie, til det hastigt voksende kinesiske marked.

Fortsæt med at læseFødevareministeren roses af fiskemelsbranchen

Torskefiskeri ved Storebælt

  • Post category:Nyheder

”Det er forfærdeligt med fladfiskepriserne, men glædeligt, at de store torsk er steget en smule”, siger Jan Rasmussen, der fisker med 20´tonneren KR 164 ”Taja Agersø”, i en kommentar til afregningspriserne for fisk. Derfor er det også naturligt, at skipperen i øjeblikket satser på torskefiskeri, krøjfisk og tunger.

Fortsæt med at læseTorskefiskeri ved Storebælt