Fødevareministeren roses af fiskemelsbranchen

Fødevareministeren roses af fiskemelsbranchen

”Der er da ros til ministeren for at få sat blæk på papiret”, siger Nils C. Jensen, formand for den danske Fiskemelsforening, i en kommentar til den netop indgåede samhandelsaftale med Kina, hvorefter det atter bliver muligt for danske fabrikker at eksportere fiskemel- og olie, til det hastigt voksende kinesiske marked.
”Der kommer så en inspektion fra Kina primo september, hvorefter jeg venter at det hele kan falde på plads, så man kan få gang i eksporten” forklarer Nils Chr. Jensen videre.

Der foreligger p.t. ikke konkrete bud på, hvor stor den danske eksport til Kina vil kunne blive, men fiskemelsnoteringen i Asien er periodevis højere end på det europæiske marked. I branchen håber man, at der indenfor det første år, kan blive tale om eksport til en værdi af 2-300 mio.kr. Og dermed kan industrifiskerne også håbe, at ministerens initiativ kan medvirke til at holde et højt prisniveau på deres fangster.

Dansk fiskemel har været udelukket fra Kina siden den europæiske kød- og benmels skandale rullede for mere end 10 år siden.