Forskrift om oppheving av forskrf. om regulering av fiske med snurrevad–stenging av områder,Finnmark

Melding fra fiskeridirektøren
J-180-2010
Forskrift om oppheving av forskrift om regulering av fiske med snurrevad – stenging av områder på kysten av Finnmark.
Erstatter: J-175-2010
Gyldig fra: 02. 09. 2010
Bergen, 02. 09. 2010
Fiskeridirektoratet har den 2. september 2010 i medhold av Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47, bestemt:

I

Fiskeridirektoratets forskrift av 16. april 2010 om regulering av fiske med snurrevad – stenging av områder på kysten av Finnmark oppheves.

II

Denne forskrift trer i kraft straks.

HJ/EW

Kategoriene
Nord for 62 bunnfisk
Melding fra fiskeridirektøren
J-180-2010
Forskrift om oppheving av forskrift om regulering av fiske med snurrevad – stenging av områder på kysten av Finnmark.
Erstatter: J-175-2010
Gyldig fra: 02. 09. 2010
Bergen, 02. 09. 2010
Fiskeridirektoratet har den 2. september 2010 i medhold av Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47, bestemt:

I

Fiskeridirektoratets forskrift av 16. april 2010 om regulering av fiske med snurrevad – stenging av områder på kysten av Finnmark oppheves.

II

Denne forskrift trer i kraft straks.

HJ/EW

Kategoriene
Nord for 62 bunnfisk