Torskefiskeri ved Storebælt

Torskefiskeri ved Storebælt

”Det er forfærdeligt med fladfiskepriserne, men glædeligt, at de store torsk er steget en smule”, siger Jan Rasmussen, der fisker med 20´tonneren KR 164 ”Taja Agersø”, i en kommentar til afregningspriserne for fisk. Derfor er det også naturligt, at skipperen i øjeblikket satser på torskefiskeri, krøjfisk og tunger.
”Det er forfærdeligt med fladfiskepriserne, men glædeligt, at de store torsk er steget en smule”, siger Jan Rasmussen, der fisker med 20´tonneren KR 164 ”Taja Agersø”, i en kommentar til afregningspriserne for fisk.
Derfor er det også naturligt, at skipperen i øjeblikket satser på torskefiskeri, krøjfisk og tunger.

Sommerfiskeriet omkring hjemstavnen Agersø i den sydlige ende af Storebælt, har periodevis drillet; ”Vi er afhængige af varmt bundvand, men en strøm af koldt Nordsø vand er presset ind – og dermed svigtede juni-juli fiskeriet efter småtorsk.” Men omkring 1. august vendte lykken for en stund. ”Taja Agersø” havde et slæb på omkring 10 minutter – og det gav ikke mindre end 8 tons store torsk.
Og chancen for en god fangst er, i flg. Jan Rasmussen det, der gør fiskeriet spændende; ”Så skal man jo igen ud og se om man kan finde dem, men de står ikke længere samme sted”, forklarer han.

Den knap 15 m. lange trawler ”Taja Agersø” fisker når mulighederne anses for bedst – og når det i øvrigt er lovligt. Jan Rasmussen finder havdage ordningen unødvendig og urimelig; ”Vi har egne kvoter, hvorfor skal andre bestemme, hvor lang tid vi bruger på at fiske?” spørger han. På samme måde finder han april stoppet for en urimelig og unødvendig regel, der bør afskaffes.