Lisens for fiske og fangst i russisk økonomisk sone i 2011.

Melding fra fiskeridirektøren
J-234-2010
Lisens for fiske og fangst i russisk økonomisk sone i 2011.
Erstatter: J-2-2010
Gyldig fra: 01. 12. 2010
Bergen, 01. 12. 2010
På den 39.sesjon i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon i oktober 2010 vedtok partene en ny lisensieringsordning. Ordningen innebærer i hovedsak en videreføring av tidligere praksis for lisensiering av fartøy.

Som før er det et krav at samtlige fartøy som skal drive fiske og fangst i russisk økonomisk sone , må ha tillatelse fra russiske fiskerimyndigheter.

Nytt i forhold til tidligere ordning er at det i forbindelse med søknad om lisens til russiske myndigheter skal oppgis IMO-nummer og fartøyets kvoter av de aktuelle fiskeslag.

For det enkelte fartøy innebærer dette at det er nødvendig å sende inn nytt lisenssøknadsskjema for 2011 dersom fartøyet ønsker å drive fiske og fangst i russisk økonomisk sone. Dette gjelder også for fartøy som har lisens i 2010.

Benytt søknadsskjema for lisens for fiske og fangst i russisk sone som finnes på Fiskeridirektoratets hjemmesider www.fiskeridir.no. Søknaden sendes til Fiskeridirektoratet, telefax 55 23 80 90 eller Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen innen 13.desember 2010. Eventuelt kan skjema sendes på e-post til postmottak@fiskeridir.no.

Fiskeridirektoratet vil understreke at fiske i russisk økonomisk sone uten lisens vil bli sett på som et svært grovt brudd på russiske fiskeribestemmelser.

EB/EW

Kategoriene
Andre lands soner og internasjonalt farvann
Melding fra fiskeridirektøren
J-234-2010
Lisens for fiske og fangst i russisk økonomisk sone i 2011.
Erstatter: J-2-2010
Gyldig fra: 01. 12. 2010
Bergen, 01. 12. 2010
På den 39.sesjon i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon i oktober 2010 vedtok partene en ny lisensieringsordning. Ordningen innebærer i hovedsak en videreføring av tidligere praksis for lisensiering av fartøy.

Som før er det et krav at samtlige fartøy som skal drive fiske og fangst i russisk økonomisk sone , må ha tillatelse fra russiske fiskerimyndigheter.

Nytt i forhold til tidligere ordning er at det i forbindelse med søknad om lisens til russiske myndigheter skal oppgis IMO-nummer og fartøyets kvoter av de aktuelle fiskeslag.

For det enkelte fartøy innebærer dette at det er nødvendig å sende inn nytt lisenssøknadsskjema for 2011 dersom fartøyet ønsker å drive fiske og fangst i russisk økonomisk sone. Dette gjelder også for fartøy som har lisens i 2010.

Benytt søknadsskjema for lisens for fiske og fangst i russisk sone som finnes på Fiskeridirektoratets hjemmesider www.fiskeridir.no. Søknaden sendes til Fiskeridirektoratet, telefax 55 23 80 90 eller Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen innen 13.desember 2010. Eventuelt kan skjema sendes på e-post til postmottak@fiskeridir.no.

Fiskeridirektoratet vil understreke at fiske i russisk økonomisk sone uten lisens vil bli sett på som et svært grovt brudd på russiske fiskeribestemmelser.

EB/EW

Kategoriene
Andre lands soner og internasjonalt farvann