FiskeLogistik Gruppen A/S bliver del af FiskeTerminal

FiskeLogistik Gruppen A/S bliver del af FiskeTerminal

Transportvirksomheden FiskeLogistik Gruppen A/S´s administrative afdeling i Hirtshals er flyttet i nye lokaler i FiskeTerminal Hirtshals. Administrationen havde tidligere til huse på Læssevej 16, hvor virksomhedens kølerum og lagerhaller stadig er at finde.
Transportvirksomheden FiskeLogistik Gruppen A/S´s administrative afdeling i Hirtshals er flyttet i nye lokaler i FiskeTerminal Hirtshals. Administrationen havde tidligere til huse på Læssevej 16, hvor virksomhedens kølerum og lagerhaller stadig er at finde.

Flytningen til FiskeTerminal Hirtshals er sket som del af en omstrukturering og effektivisering af den daglige ledelse. FiskeLogistik Gruppen A/S kører store mængder af den fisk, der sælges på Hirtshals Fiskeauktion ud til opkøberne på Hirtshals havn, og derfor er det mere hensigtsmæssigt at placere kontoret så tæt på fiskeauktionen som muligt.

FiskeLogistik Gruppen A/S er en transport- og logistikvirksomhed, der har specialiseret sig i transport af fersk og frossen fisk og fiskeprodukter i godkendt kølemateriel. Virksomhedens hovedområde er distribution af ferske og frosne fiskeprodukter i hele Danmark via et fint masket rutenet, der dækker hele Danmark med dag til dag leveringer.

Alle transporter udføres under stærk opmærksomhed på og kontrol af, at princippet med den ubrudte kølekæde er et kvalitetsmærke for alle transporter, som virksomheden udfører. Derudover udfører Fiskelogistik Gruppen A/S køle- og frysetransporter i Skandinavien og Europa, og ligesom Hirtshals Fiskeauktion bygger virksomheden også sit koncept på den ubrudte kølekæde.

Udover FiskeLogistik Gruppen A/S og Hirtshals Fiskeauktion har Fiskerikontrollen ligeledes til huse i FiskeTerminal Hirtshals. Flytningen gør FiskeLogistik Gruppen A/S til en del af det tætte netværk omkring førstegangsomsætningen af fisk, som er målsætningen med FiskeTerminal Hirtshals.