Bilag 6 – Ændring af MAFF-rationer

  • Post category:Nyheder

Ændring af tilladte fangstrationer af tunge for Mindre Aktive Fartøjer samt fastsættelse af disponible mængde af fjæsing i Kattegat Tunge i Nordsøen Fra fredag den 1. april 2011 og indtil videre er det med Mindre Aktive Fartøjer tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder tunge pr. kvartal: Fartøjer under 6 meter 300 kg Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 600 kg Fartøjer på 9 meter og derover 900 kg Tunge i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne Fra fredag den 1. april 2011 og indtil videre er det med Mindre Aktive Fartøjer tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder tunge pr. kvartal: Fartøjer under 6 meter 600 kg Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 1.200 kg Fartøjer på 9 meter og derover 1.800 kg Fjæsing i Kattegat For fiskeri af fjæsing i Kattegat, jf. § 146 i Reguleringsbekendtgørelsen fastsættes for 2011 en disponibel mængde på 400 tons. ------------ Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2010, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 1. januar 2011

Fortsæt med at læseBilag 6 – Ændring af MAFF-rationer

Bilag 6 – bytte af rødspætter i Nordsøen og Skagerrak

  • Post category:Nyheder

Mulighed for bytte af årsmængder af rødspætte i Nordsøen med rødspætte i Skagerrak Der er mellem Nederlandene og Danmark indgået aftale om et muligt kvotebytte, der vil kunne gennemføres, såfremt danske fiskere stiller de nødvendige mængder af rødspætte i Nordsøen til rådighed. Byttet indebærer, at Danmark afgiver op til 513 tons rødspætte i Nordsøen i bytte for op til 615 tons rødspætte i Skagerrak fra Nederlandene. Meddelelse om, at ejere af fartøjer, der indenfor ovennævnte mængder og i forholdet 1: 1,2 ønsker at bytte rødspætte i Nordsøen til rødspætte i Skagerrak, skal være Fiskeridirektoratet i hænde senest torsdag den 31. marts 2011 kl. 12.00. Såfremt mængden af rødspætte i Nordsøen, der stilles til rådighed for bytte overstiger den mængde, der er aftalt med Nederlandene, stiller Fiskeridirektoratet byttede mængder til rådighed, svarende til den forholdsmæssige andel som den enkelte ejer har ønsket at bytte. ---------- Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2010, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 25. marts 2011.

Fortsæt med at læseBilag 6 – bytte af rødspætter i Nordsøen og Skagerrak

Udvidelse af fleksibel adgang til at deltage i fiskeriet i visse redskabssegmenter

  • Post category:Nyheder

Meddelelse fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Fiskeridirektoratet: ”Udvidelse af fleksibel adgang til at deltage i fiskeriet i visse redskabssegmenter i forvaltningsperioden 1. februar 2011 til 31. januar 2012 for fartøjer med kW-dagetilladelse. Udvidelse af tilladelsen for fartøjer, som har kW-dage tilladelse til at være til stede i Skagerrak/Nordsøen (3 AN/4) eller Kattegat (3AS) med redskaber af kategorien TR 1 eller TR 2. Vilkårene for kW-dage tilladelse udvides indtil videre for forvaltningsperioden 1. februar 2011 til 31. januar 2012, så fartøjer, der har tilladelse til at være til stede i Skagerrak/Nordsøen (3 AN/4) eller Kattegat (3AS) med enten redskabskategorien TR 1 eller TR 2, har tilladelse til også at benytte TR3 i Skagerrak/Nordsøen (3 AN/4) eller Kattegat (3AS), hvis fartøjet råder over kvoteandele som kun kan fanges med redskabskategorien TR3. Dog må kun én redskabstype medtages på samme fangstrejse. Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2010, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 14. marts 2011”

Fortsæt med at læseUdvidelse af fleksibel adgang til at deltage i fiskeriet i visse redskabssegmenter

Bilag 6 – Blåmuslinger i Limfjorden

  • Post category:Nyheder

Med virkning fra mandag den 21. februar 2011, åbnes der for fiskeri af blåmuslinger på Limfjorden for fartøjer, hvis ejere har tilladelse til fiskeri af blåmuslinger på Limfjorden licensliste nr. 50. Fiskeriet åbnes med en ugeration på 45 tons blåmuslinger pr. hele FTA-andel, og fiskeriet må kun udøves i de områder og på de vilkår, der fremgår af tilladelsen Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2010, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 21. februar 2011

Fortsæt med at læseBilag 6 – Blåmuslinger i Limfjorden

Bilag 6 -Ændring af tilladte fangstrationer for Mindre Aktive Fartøjer.

  • Post category:Nyheder

Torsk i Nordsøen Fra lørdag den 1. januar 2011 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal: Fartøjer under 6 meter 2.400 kg Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 4.800 kg Fartøjer på 9 meter og derover 8.000 kg Torsk i Skagerrak Fra lørdag den 1. januar 2011 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal: Fartøjer under 6 meter 2.400 kg Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 4.800 kg Fartøjer på 9 meter og derover 8.000 kg Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2010, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 9. februar 2011

Fortsæt med at læseBilag 6 -Ændring af tilladte fangstrationer for Mindre Aktive Fartøjer.

Bilag 6 – gennemsnitlige afregningspriser for 2010

  • Post category:Nyheder

Gennemsnitlige afregningspriser for 2010 I forbindelse med bytte af årsmængder i henhold til Reguleringsbekendtgørelsens § 77 foretages værdiopgørelse på grundlag af de gennemsnitlige afregningspriser for 2010. De gennemsnitlige afregningspriser for 2010 anvendes derudover i medfør af §§ 82-83 bl.a. i forbindelse med overførsel af FKA til flere fartøjer, i forbindelse med overførelse af årsmængder til andre fartøjer jf. § 51, og i forbindelse med tildelingen af låne-FKA og låne-IOK jf. § 73. De gennemsnitlige afregningspriser der anvendes er som angivet nedenfor. Priserne er i kr. pr. kg, dog er laks angivet i kr. pr. styk. Tallene er følgende: Brisling 3BCD-C = 1,37 Brisling 2AC4-C = 1,64 Brisling 03A = 1,56 Jomfruhummer 3A/BCD = 56,35 Jomfruhummer 2AC4-C = 43,73 Jomfruhummer 2AB/N = 61,82 Dybvandsrejer 3A = 39,77 Dybvandsrejer 2AC4-C = 45,27 Dybvandsrejer 04-N = 59,97 Havtaske 04-N = 32,76 Kulmule 2AC4-C = 14,00 Kuller 2AC4 = 8,96 Kuller 3A/BCD = 10,10 Laks 3BCD-C = 133,38 Mørksej 2A34. = 9,33 Pig-/slethvarre2AC4-C = 59,01 Rødspætte 3AS = 7,26 Rødspætte 3AN = 9,03 Rødspætte 2AC4 = 9,35 Rødspætte 3BCD-C = 7,47 Sild 22/24 = 3,03 Sild 25/32 = 2,66 Sperling 2A34 = 1,57 Tobis 2A3A4 = 1,61 Tunge 24. = 80,46 Tunge 3A/BCD = 86,49 Torsk 3AS = 13,77 Torsk 3AN = 20,75 Torsk 2AC4 = 21,83 Torsk 22/24 = 9,90 Torsk 25/32 = 7,83 Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2010, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 8. februar 2011

Fortsæt med at læseBilag 6 – gennemsnitlige afregningspriser for 2010