Bilag 6 meddelelse om Ændrede vilkår i forhold til rapportering i logbogen

Ændrede vilkår i forhold til rapportering i logbogen i forbindelse med reglen i § 35 i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1222 af 16. december 2011
Ændrede vilkår i forhold til rapportering i logbogen i forbindelse med reglen i § 35 i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1222 af 16. december 2011

Fartøjer med en længde overalt på 10 meter og derover, skal ved fiskeri med trawl og/eller andet slæbende redskab i Kattegat, som foregår med maskestørrelse på 90 mm og derover være påmonteret en selektiv fangstpose af en af de 3 typer, der er beskrevet i bilag 14. Alternativt kan anvendes de selektive redskaber der er beskrevet i bekendtgørelse nr. 391 af 16. april 2010 om forbud mod visse former for fiskeri i nærmere angivne områder i Kattegat og nordlige del af Øresund, bilag 4. Det betyder at der skal anvendes en af 6 følgende typer fangstposer eller redskaber:

1. 4-panel fangstpose med et 180 mm kvadratmasket sorteringsvindue monteret 4 – 7 meter fra bindestrikken
2. 4-panel fangstpose med et 270 mm diamantmasket sorteringsvindue monteret 4 – 7 meter fra bindestrikken
3. 2-panel fangstpose med et 180 mm kvadratmasket sorteringsvindue monteret 4 – 7 meter fra bindestrikken
4. Trawlredskab monteret med svensk jomfruhummerrist
5. Trawlredskab monteret med seltra fangstpose med sorteringsvindue med maskestørrelse på mindst 300 mm
6. Topløs trawl monteret med seltra fangstpose med sorteringsvindue med maskestørrelse på mindst 175 mm

Det skal fremgå af fartøjets logbog, hvilken af de 6 fangstposer eller redskaber, der anvendes. Der indføres derfor følgende ændring for udfyldelse af redskabsoplysninger i fartøjets logbog:

For fartøjer hvor der udfyldes papirlogbog:

Rubrik (8) redskab: Udfyldes med redskabskode f.eks. TBN,OTB, SDN, PTB (som hidtidig).

Rubrik (9) maskestørrelse: Udfyldes med maskestørrelsen i mm. (som hidtidig).

Rubrik (10) redskabsstørrelse: Skal udfyldes med en af værdierne 1, 2, 3, 4, 5, 6 afhængig af hvilket af de selektive fangstposer eller redskaber, der anvendes (redskabsstørrelse, som der ikke er pligt til at oplyse, kan således ikke anføres).

For fartøjer hvor der udfyldes E-logbog:

I eLog klientens menu over ”lister” vælges fiskeredskaber. Fra version 5.4 og i nyere versioner er der i de berørte redskaber indsat et parameter med navnet Panel.
Under Panel indtastes et af tallene 1, 2, 3, 4, 5, 6 afhængig af hvilket af de selektive fangstposer eller redskaber, der anvendes.

Hvis fartøjet har en ældre eLog version end version 5.4, skal der opgraderes til version 5.4 eller nyere versioner inden påbegyndelse af en ny fangstrejse for fartøjer, der driver fiskeri med trawl og/eller andet slæbende redskab i Kattegat.

Den nyeste eLog version kan downloades fra NaturErhvervstyrelsens hjemmeside, hvor den findes under menuen eLog.

Ovenstående vilkår for rapportering i logbogen er enslydende med de vilkår, der blev meldt ud via bilag 6 meddelelse af 14. juli 2011.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1222 af 16. december 2011, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 2. februar 2012.