Bilag 6 meddelelse

Forbud mod FKA-rationsfiskeri af rødspætter i Østersøen og Bælterne og genåbning for fiskeri af lange i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne
Forbud mod FKA-rationsfiskeri af rødspætter i Østersøen og Bælterne og genåbning for fiskeri af lange i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne

FKA rationsfiskeri af rødspætter i Østersøen og Bælterne

Den til FKA-rationsfiskeri afsatte mængde af rødspætter i Østersøen og Bælterne er opfisket, og der indføres derfor forbud mod FKA-rationsfiskeri af rødspætter i Østersøen og Bælterne fra og med torsdag den 1. december 2011. Forbud mod at medbringe og lande rødspætter fra Østersøen og Bælterne fisket under FKA-rationsordingen træder i kraft fra og med lørdag den 3. december 2011.

Lange i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne

Idet den disponible mængde har vist sig ikke at være helt opfisket åbnes for fiskeri af lange i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne med virkning fra tirsdag den 29. november 2011. Det er indtil videre tilladt at fiske, medbringe og lande højst 100 kg lange pr. fangstrejse.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2010, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 29. november 2011