Bilag 6 – Ændring af vilkår for fiskeri efter østers i Limfjorden

Ændring af vilkår for fiskeri efter østers i Limfjorden
Ændring af vilkår for fiskeri efter østers i Limfjorden

For fartøjer med tilladelse til fiskeri af østers og optaget på licensliste nr. 53, ændres med virkning fra den 20. december 2011, den i tilladelsen under punkt A6 nævnte periodelængde således, at den tredje 2-uges periode gældende fra 12. december til og med 25. december forlænges med 6 dage til og med den 31. december 2011.

Uopfiskede mængder af østers, vil på fartøjsniveau overføres til fiskeri i foråret 2012.

For fartøjer med tilladelse til fiskeri af østers og optaget på licensliste nr. 58, ændres med virkning fra den 20. december 2011, den i tilladelsen under punkt A7 nævnte periodelængde således, at den tredje 2-uges periode gældende fra 12. december til og med 25. december forlænges med 6 dage til og med den 31. december 2011.

Såfremt den til rationsfiskeri afsatte mængde ikke er opfisket, vil den resterende mængde blive overført til fiskeri på rationsvilkår i foråret 2012.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2010, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 20. december 2011.”