Reguleringsbekendtgørelsen for 2012 er nu udsendt

Reguleringsbekendtgørelsen for 2012 er nu udsendt

Reguleringsbekendtgørelsen 2012 har karakter af en uændret videreførelse på langt de fleste områder. Fartøjers forbrug af havdage i Østersøen bliver offentlig tilgængelige og brisling i Nordsøen bliver fremover kun IOK.
NaturErhvervstyrelsen har udarbejdet reguleringsbekendtgørelsen for det kommende år. Det er sket efter en række rådslagninger med Erhvervet.

Af de forholdsvis få ændringer der kommer, kan bl.a. nævnes, at der er tilføjet at fartøjers forbrug af havdage i Østersøen er offentligt tilgængelige. Dette sker efter forslag fra Danmarks Fiskeriforening.

Brisling i Nordsøen slettes som FKA-art, så den fremover kun er IOK-art.
NaturErhvervstyrelsen oplyser, at der p.t. er 18 fartøjer, som har FKA på brisling i Nordsøen. Flere af disse fartøjer har både IOK og FKA af brisling i Nordsøen på samme fartøj, og det er NaturErhvervstyrelsens vurdering at fiskerne vil være positivt stillet overfor at overgå til IOK-vilkår. Desuden vil det blive nemmere at administrere for NaturErhvervstyrelsen

Havgalt er tilføjet til listen over IOK-fiskerier.

Reguleringsbekendtgørelsen for 2012, som er bekendtgørelse nr. 1222 af 16. december 2011 kan læses ved at klikke her.