Bilag 6 – Blåmuslinger i Limfjorden

Blåmuslinger i Limfjorden Med virkning fra mandag den 20. december 2010, åbnes der for fiskeri af blåmuslinger på Limfjorden til fersk konsum, for fartøjer, hvis ejere har tilladelse til fiskeri af blåmuslinger til fersk konsum på Limfjorden licensliste nr. 57. Fiskeriet åbnes for op til 4 fartøjer, med en ugeration på 45 tons blåmuslinger pr. hele FTA-andel. Fiskeriet må kun udøves i de områder og på de vilkår, der fremgår af tilladelsen. Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2009, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 20. december 2010

Fortsæt med at læseBilag 6 – Blåmuslinger i Limfjorden

Bilag 6 -Ændring af tilladte fangstrationer for Mindre Aktive Fartøjer.

  • Post category:Nyheder

Torsk i Nordsøen Fra fredag den 1. oktober 2010 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal: Fartøjer under 6 meter 4.000 kg Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 8.100 kg Fartøjer på 9 meter og derover 13.500 kg Torsk i Skagerrak Fra fredag den 1. oktober 2010 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal: Fartøjer under 6 meter 4.000 kg Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 8.100 kg Fartøjer på 9 meter og derover 13.500 kg Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2009, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 10. december 2010

Fortsæt med at læseBilag 6 -Ændring af tilladte fangstrationer for Mindre Aktive Fartøjer.

Bilag 6 – Vedr.: Mulighed for bytte af årsmængder af rødspætte i Nordsøen med torsk i Nordsøen.

  • Post category:Nyheder

Vedr.: Mulighed for bytte af årsmængder af rødspætte i Nordsøen med torsk i Nordsøen. Der er mellem Storbritannien og Danmark indgået aftale om et kvotebytte, der vil kunne gennemføres, såfremt danske fiskere stiller de nødvendige mængder af rødspætte i Nordsøen til rådighed. Byttet indebærer, at Danmark afgiver 225 tons rødspætte i Nordsøen i bytte for 90 tons torsk i Nordsøen fra Storbritannien. Meddelelse om, at ejere af fartøjer, der indenfor ovennævnte mængder og i forholdet 2,5:1 ønsker at bytte rødspætte i Nordsøen til torsk i Nordsøen, skal være Fiskeridirektoratet i hænde senest tirsdag den 30. november 2010 kl. 12.00. Såfremt mængden af rødspætte i Nordsøen, der stilles til rådighed for bytte overstiger den mængde, der er aftalt med Storbritannien, stiller Fiskeridirektoratet byttede mængder til rådighed, svarende til den forholdsmæssige andel som den enkelte ejer har ønsket at bytte. Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2009, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 26. november 2010

Fortsæt med at læseBilag 6 – Vedr.: Mulighed for bytte af årsmængder af rødspætte i Nordsøen med torsk i Nordsøen.

Bilag 6 – FKA-rationsfiskeri af rødspætter i Østersøen

  • Post category:Nyheder

Den til FKA-rationsfiskeri af rødspætte i Østersøen afsatte mængde er opfisket, og der indføres derfor forbud mod FKA-rationsfiskeri af rødspætte i Østersøen fra og med mandag den 15. november 2010. Forbud mod at medbringe og lande rødspætter fra Østersøen fisket under FKA-rationsordingen træder i kraft fra og med onsdag den 17. november 2010. Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2009, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 15. november 2010

Fortsæt med at læseBilag 6 – FKA-rationsfiskeri af rødspætter i Østersøen

Bilag 6 – Vedr.: Mulighed for bytte af årsmængder af rødspætte i Nordsøen med torsk i Nordsøen.

Bilag 6 - Vedr.: Mulighed for bytte af årsmængder af rødspætte i Nordsøen med torsk i Nordsøen. Der er mellem Nederlandene og Danmark indgået aftale om et kvotebytte, der vil kunne gennemføres, såfremt danske fiskere stiller de nødvendige mængder af rødspætte i Nordsøen til rådighed. Byttet indebærer, at Danmark afgiver 475 tons rødspætte i Nordsøen i bytte for 190 tons torsk i Nordsøen fra Nederlandene. Meddelelse om, at ejere af fartøjer, der indenfor ovennævnte mængder og i forholdet 2,5:1 ønsker at bytte rødspætte i Nordsøen til torsk i Nordsøen, skal være Fiskeridirektoratet i hænde senest tirsdag den 16. november 2010 kl. 12.00. Såfremt mængden af rødspætte i Nordsøen, der stilles til rådighed for bytte overstiger den mængde, der er aftalt med Nederlandene, stiller Fiskeridirektoratet byttede mængder til rådighed, svarende til den forholdsmæssige andel som den enkelte ejer har ønsket at bytte. Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2009, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 12. november 2010

Fortsæt med at læseBilag 6 – Vedr.: Mulighed for bytte af årsmængder af rødspætte i Nordsøen med torsk i Nordsøen.

Bilag 6: Østers i Limfjorden

  • Post category:Nyheder

Meddelelse fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Fiskeridirektoratet: Østers i Limfjorden Fiskeridirektoratet har på baggrund af bestandsvurderingen fra DTU Aqua fastlagt, at fiskeriet af østers i Limfjorden i sidste halvdel af 2010 og første halvdel af 2011 sker indenfor en mængde på i alt 1.300 tons østers. Til fiskeri i efteråret 2010 afsættes 900 tons østers af den fastsatte mængde. Til fiskeri i foråret 2011 afsættes 400 tons østers af den fastsatte mængde. Af de 900 tons østers, der er afsat til fiskeriet i efteråret 2010, afsættes der i alt 36 tons østers til fiskeri med Mindre Aktive Østersfartøjer (håndbrejling). Fra mandag den 4. oktober 2010 til og med lørdag den 11. december 2011 åbnes der for fiskeri efter østers i Limfjorden. Det er for fartøjer, som er indplaceret som østers FTA-fartøjer pr. hele FTA-andel tilladt at fiske medbringe og lande i alt 1.677 kg østers pr. 14 dages periode startende med lige uger. Det er tilladt for østers FTA-fartøjer at overføre den til en periode højst tilladte fangstmængde på i alt 1.677 kg, til den eller de efterfølgende 14. dages perioder. Der må dog på intet tidspunkt være fisket og landet mere end prorate rationen. For fartøjer, der er indplaceret som Mindre Aktive Østersfartøjer (håndbrejling), er det med virkning fra den 4. oktober 2010 til og med lørdag den 11. december 2011 tilladt at fiske medbringe og lande i alt 500 kg østers pr. 14 dages periode startende med lige uger. Det er forbudt at fiske, medbringe og lande østers, der er mindre end 80 gr. Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2009, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 4. oktober 2010.”

Fortsæt med at læseBilag 6: Østers i Limfjorden

Bilag 6 – Vedr. MAF-fiskeri af rødspætter i Skagerrak og MAF-fiskeri af kulmule i Nordsøen

  • Post category:Nyheder

Bilag 6 - Vedr. MAF-fiskeri af rødspætter i Skagerrak og MAF-fiskeri af kulmule i Nordsøen MAF-fiskeri af rødspætter i Skagerrak Den til MAF-fartøjer disponible mængde rødspætter i Skagerrak er opfisket, og der indføres derfor forbud mod fiskeri af rødspætter i Skagerrak med MAF-fartøjer med virkning fra og med søndag den 3. oktober 2010. Forbud mod at medbringe og lande rødspætter fra Skagerrak fisket under MAF-ordningen træder i kraft fra og med tirsdag den 5. oktober 2010. MAF-fartøjer med status af MAF-ekstra fartøj og optaget på licensliste nr. 1312 med årsmængde af rødspætter i Skagerrak er undtaget fra forbud mod fiskeri af rødspætter i Skagerrak. MAF-fiskeri af kulmule i Nordsøen Den til MAF-fartøjer disponible mængde kulmule i Nordsøen er opfisket, og der indføres derfor forbud mod fiskeri af kulmule i Nordsøen med MAF-fartøjer med virkning fra og med søndag den 3. oktober 2010. Forbud mod at medbringe og lande kulmule fra Nordsøen fisket under MAF-ordningen træder i kraft fra og med tirsdag den 5. oktober 2010. MAF-fartøjer med status af MAF-ekstra fartøj og optaget på licensliste nr. 1323 med årsmængde af kulmule i Nordsøen er undtaget fra forbud mod fiskeri af kulmule i Nordsøen. Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2009, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 3. oktober 2010.

Fortsæt med at læseBilag 6 – Vedr. MAF-fiskeri af rødspætter i Skagerrak og MAF-fiskeri af kulmule i Nordsøen

Bilag 6 – begrænsninger i fiskedage i Kattegat

  • Post category:Nyheder

Bilag 6 - Forbud imod at forbruge mere end 20 dage pr. kalendermåned med bundtrawl og vod med en maskestørrelse på 70-99 mm (TR2) i Kattegat (3AS). Forbuddet er gældende for fartøjer på 10 m og derover. Forbud imod at forbruge mere end 20 dage pr. kalendermåned med bundtrawl og vod med en maskestørrelse på 70-99 mm (TR2) i Kattegat (3AS). Forbuddet er gældende for fartøjer på 10 m og derover. I medfør af § 174 i bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2009 er det med virkning fra fredag den 1. oktober 2010 og indtil videre i Kattegat forbudt med et fartøj at forbruge mere end 20 dage pr. kalendermåned med bundtrawl og vod med en maskestørrelse på 70-99 mm. De 20 dage opgøres som enhver sammenhængende periode på 24 timer, eller en del heraf, hvor et fartøj har været til stede i Kattegat med bundtrawl og vod med en maskestørrelse på 70-99 mm. Det hidtidige forbud mod fiskeri i weekenden i Kattegat for bundtrawl og vod med en maskestørrelse på 70-99 mm gælder ikke længere. Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2009, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 1. oktober 2010

Fortsæt med at læseBilag 6 – begrænsninger i fiskedage i Kattegat

17..18..19..20..STOP!

Forbud imod at forbruge mere end 20 dage pr. kalendermåned med bundtrawl og vod med en maskestørrelse på 70-99 mm (TR2) i Kattegat (3AS). Forbuddet er gældende for fartøjer på 10 m og derover. I medfør af § 174 i bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2009 er det med virkning fra fredag den 1. oktober 2010 og indtil videre i Kattegat forbudt med et fartøj at forbruge mere end 20 dage pr. kalendermåned med bundtrawl og vod med en maskestørrelse på 70-99 mm.

Fortsæt med at læse17..18..19..20..STOP!

Bilag 6 – FKA-rationsfisekri af kulmule i Nordsøen

  • Post category:Nyheder

Meddelelse fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Fiskeridirektoratet: ”FKA-rationsfiskeri af kulmule i Nordsøen Den til FKA-rationsfiskeri af kulmule i Nordsøen disponible mængde er opfisket, og der indføres derfor forbud mod FKA-rationsfiskeri af kulmule i Nordsøen fra og med onsdag den 29. september 2010. Forbud mod at medbringe og lande kulmule fra Nordsøen fisket under FKA-rationsordingen træder i kraft fra og med fredag den 1. oktober 2010. Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2009, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 29. september 2010” Med venlig hilsen Mik Jensen

Fortsæt med at læseBilag 6 – FKA-rationsfisekri af kulmule i Nordsøen