Bilag 6 meddelelse om ophævelse af gældende fangstrationer

Ophævelse af gældende fangstrationer for andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen
Ophævelse af gældende fangstrationer for andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen

Den fra og med den 9. november gældende fangstrejseration ved fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen ophæves med virkning fra og med den 8. december 2011. Der gælder herefter indtil videre ingen mængdemæssig begrænsning i dette fiskeri.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2010, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 8. december 2011