Superresultater med superkjøling

Superresultater med superkjøling

Siden 2006 har forskningsfondet FHF gjennomført flere prosjekter på temperaturstyring i fiskerinæringen. En ny informasjonsbrosjyre oppsummerer de positive resultatene som er oppnådd med såkalt superkjøling.
Kunnskap om temperaturstyring i fiskerinæringen har alltid vært en absolutt nødvendighet for å sikre kvaliteten, og dermed også lønnsomheten på produktene som leveres og eksporteres. I så måte burde det nå være mulig å betegne alt det forskningsarbeidet som er utført med superkjøling gjennom årene, som en suksesshistorie.

Ved å bruke superkjøling dobler man fiskens holdbarhet, transportvolumet reduseres, kvaliteten blir jevnere, utbytte og lønnsomhet blir høyere, med mere. Som FHFs FoU-koordinator Frank Jakobsen sier om denne kjølemetoden: – Det er ikke rart det ble kalt superkjøling. Alle forsøkene og oppskalering i industriell produksjon viser at alle berørte parter, fra næring til forbruker, høster fordeler av en lavest mulig temperatur på fisken fra den fanges til den den når markedene.

Betydelig fortrinn for næringen
For litt over to år siden ble mye av forskningsarbeidet på temperaturstyring konkretisert gjennom etableringen av det første superkjølingsanlegget for sjømat i Norge. Anlegget som er eid av Aker Seafood ble satt i drift i Stamsund i Lofoten, med gode resultater (se nederst for lenk til artikkel). Siden den gang har teknologien på temperaturstyring og superkjøling utviklet seg videre, og kan komme til å gi norske aktører et betydelig fortrinn med genuint ferske produkter til verdens fiskemarkeder.

Superkjølt råstoff er fastere enn annet råstoff når det går inn i produksjonen. Og på grunn av råstoffets fasthet blir filetene penere fordi man unngår at produktet spaltes i filetmaskinene. Tradisjonelt har temperaturstyring under filetproduksjon ikke vært et fokus, men med superkjøling er det enklere å opprettholde en stabil temperatur under produksjon. Men informasjonsbrosjyren understreker at for å oppnå slike resultater er det av avgjørende betydning at kjølekjeden ikke brytes under produksjonen.

Dobling av holdbarhet
Andre fordeler med superkjøling er at fiskens holdbarhet dobles ved å bruke denne metoden. Til gjengjeld forutsetter det at fisken superkjøles gjennom hele verdikjeden, fra fangst til marked, noe som tidligere var vanskelig å få til. Men ifølge Frank Jakobsen er ikke dette lenger et problem. – Teknologien er klar, og gjennom de omfattende prosjektene som er gjennomført i regi av FHF, så kan vi dokumentere at det er fullt mulig å superkjøle fisken fra fangst til marked, sier han.

En av de få gjenværende hindringene superkjøling møter, er at noen av mottakerne av superkjølte produkter i markedet rett og slett er skeptiske til at de får samme kvalitet på produktet med superkjøling. Markedsoperatører er vant til å motta kvalitetsprodukter levert i kasser fylt med is, og noen av mottakerne får derfor en instinktiv skepsis til kvaliteten på en leveranse av fisk i kasser med lite eller ingen is. På den annen side er dette et utslag av at markedet rett og slett må venne seg til, og akseptere, at teknologisk innovasjon og utvikling faktisk kan gjøre tradisjonelle produkter som fisk enda bedre og mer lønnsomt.

– Gamle fiskehandlere og andre aktører i markedet trenger gjerne litt tid på å akseptere at teknologien gjør slike nyvinninger mulig, og at det til og med forbedrer kvaliteten på produktet de er så stolte av å selge. Men det går fort over når de ser at det faktisk er mulig, konkluderer Jakobsen.