Skjern Å laksen har sat rekord

Skjern Å laksen har sat rekord

Forskere har ved hjælp af elektroniske mærker fulgt Skjern Å-laksens vandring og fundet at de vandre tusinde kilometer, helt op til Grønland og Svalbard.
DTU Aqua har i deres undersøgelse fundet laks, der efter de har forladt de hjemmelige åer, har taget turen helt op til Spitsbergen ved Svalbard og denne laks er således den nordligst registret laks i verden.

Det er første gang, man har haft mulighed for at undersøge, hvor laksene befinder sig i havet, når de ikke er i de danske åer for at gyde.

Laksen bliver efter udklækningen i de danske vandløb i en til tre år, hvorefter de tilpasser sig livet i saltvand og vandrer til havs. Officielt har man altid vidst at laksen vandrer ud i Nordatlanten og videre til områder i både Norskehavet og Barentshavet samt at nogle vandrede videre over mod Grønland Hav. Men helt præcist hvor de vilde danske laks vandrer hen, og ad hvilken rute turen foregår har indtil videre været et mysterium.

Nu har man med den sidste undersøgelse registreret laksens vandring ved hjælp af satellit mærker, som nogle Skjern Å laks er blevet udstyret med. De såkaldte pop-up satellitmærker er programmeret til at frigøre sig fra laksene således positionen og adfærden har kunne aflæses.

Med de sidste registreringer begynder man nu at danne sig et billede af laksens liv og færden. Det er værdifuld viden for både videnskaben og i særdeleshed for laksen. Med dette kan man nu sætte fokus på de forhold, som ellers kunne forhindre laksen i at gennemføre dens livscyklus og dermed overleve.

Kilde: DTU Aqua
FiskerForum.com