Skagerak Pelagic A/S klar med ny fabrik i Skagen

Skagerak Pelagic A/S klar med ny fabrik i Skagen

Efter en række prøvekørsler i december af Skagerak Pelagic A/S nye fabrik, ankom E 349 Cattleya natten til fredag den 6. januar med årets første landing sild.
I august måned sidste år offentliggjorde Skagerak Pelagic A/S, at koncernen ville samle sine forarbejdningsfaciliteter i Skagen, hvorefter en større ombygning af deres fabriksanlæg ved Tobis kajen gik i gang. Den ombygning står nu færdig.

Fabrikken, som Skagerak Pelagic A/S overtog fra Pelagic Skagen A/S i foråret 2011, er således nu blandt Europas mest effektive produktionsanlæg for pelagiske fisk. Ombygningen har desuden markant øget virksomhedens produktions kapacitet, så der nu kan forarbejdes 126.000 tons sild årligt. Dette er en mængde der kan forøges,- ved at producere i skiftehold.

Virksomheden producerer friske, frosne og marinerede sildeprodukter. Samt ferske og frosne makrelprodukter, matjes, og saltet silderogn.

Willy B. Hansen, direktør for Skagen Havn, glæder sig over at Skagerak Pelagic A/S, har valgt at samle sine aktiviteter i Skagen. Havnen har en klar strategi om at være en aktiv medspiller, og støtte den rivende udvikling der i disse år pågår i den pelagiske sektor. Skagen Havn har bla. investeret i større vanddybde, samt etablering af tidssvarende faciliteter, så som en større trawlstræksplads og bolværker omkring en ny tørdok. Investeringerne har været medvirkende til at styrke Skagen Havn som “Pelagisk Centrum”

Fakta boks
*Fisk der lever i de frie vandmasser – dvs. fisk der ikke er knyttet til havbunden – kaldes pelagiske.
*Der landes årligt op til 145.000 tons sild i Skagen.
*Skagen Havn har i årene 2005 – 2011 investeret 250 mio. kr. i større vanddybde, fisketerminal, ny plads til trawltræk, nye kajer, udvidet landareal, ny tørdok samt RoRo rampe til kørende gods.
*Skagen Havn planlægger i årene 2012 – 2015 at investerer 300 mio. kr. i større vanddybde, udvidelse af indsejling, nyt havne bassin, 450+ m nye kajer og 1,5 km nye ydermoler.