Skibshandel

Skibshandel

Rederiet bag HG 265 ”Asbjørn” køber det blot 4 år gamle fartøj L349 ”Gitte Henning”. Overtagelsen sker dog først i sensommeren 2013, samtidig med Gitte Henning A/S får leveret en nybygning.
Partsrederiet Asbjørn i Hirtshals har indgået aftale om køb af L349 ”Gitte Henning”, der er et ca. 75 m. langt trawlfartøj, bygget i 2008 ved Karstensens Skibsværft i Skagen.

Handlen er indgået med skibsreder Henning Kjeldsen og omfatter skib uden tilknyttede fiskerirettigheder. Overdragelsen er planlagt til at skulle finde sted i sensommeren 2013, samtidig med Henning Kjeldsen får leveret en nybygning, som netop er kontraheret og ventes færdig i sommeren 2013.

Fridi Petur Magnusen fra partsrederiet Asbjørn fortæller til Fiskerforum, at da overtagelsen ligger et stykke ud i fremtiden, har man endnu ikke planlagt hvad der skal ske. Men en oplagt mulighed vil være at afhænde det nuværende fartøj HG 265 ”Asbjørn”, som er bygget i år 2000 – og dermed nu over 12 år gammelt.

Om baggrunden for købet siger Fridi Petur Magnusen videre; ”Det nye skib kan laste det dobbelte af vort nuværende fartøj, og det åbner jo for en række muligheder”.

Handelsprisen er ikke oplyst.

FiskerForum.com