Samlede tilladte fangstmængder (TAC’er)

Samlede tilladte fangstmængder (TAC’er)

EU fiskeriregler – Landing af Sild ud for den irske Kyst
De samlede tilladte fangstmængder (TAC’er) er med fangstbegræsninger, der gælder for de største kommercielle fiskebestande. Kommissionen stiller forslag til TAC’er ud fra hvad den videnskabelige, tekniske og økonomiske Komitè (STECF) anbefaler om de pågældende bestandes tilstand. TAC’erne vedtages AF EU-landenes fiskeriministre i ministerrådet.

EU fastsætter TAC’er hvert år for de fleste bestande vedkommende og hver andet år for dybhavsarter. For et stadigt stigende antal bestande fastsættes TAC’erne ud fra det maksimale bæredygtige udbytte. (MSY)

EU-deler TAC’erne imellem sig ud fra princippet om ligelighed. Der sørges også for at de nationale kvoter er afstemt overfor hinanden , selv om den overordnede tilladte fangstmængde kan variere i henhold til fiskebestandenes produktivitet.