Stort fund af ulovlige jomfruhummerhaler

Stort fund af ulovlige jomfruhummerhaler

Fiskerikontrollører fandt en stor fangst af ulovlige jomfruhummerhaler på et fiskefartøj i Hirtshals.
Under en kontrol i Hirtshals tirsdag d. 27. september 2011 gjorde fiskerikontrollørerne store øjne. Om bord på et fartøj blev der fundet 322 kg jomfruhummerhaler, der ikke overholdt mindstemålet. Jomfruhummerhalerne var klargjort til salg, idet de var pakket i et kilos poser og blev opbevaret i et par skjulte kummefrysere i lasten.

Ulovligt at omsætte undermålsfisk
Da det er ulovligt at omsætte undermålsjomfruhummere, må det formodes, at de skulle sælges på det sorte marked, hvor partiet ville have indbragt et pænt beløb.

I den seneste tid er der med mellemrum blevet konstateret undermålsjomfruhummer ved kontrol af fiskefartøjer og i partier af jomfruhummere, der er blevet landet til auktionerne og andre virksomheder.

”Det er trist, at der er fiskere, som vælger at ilandbringe sådanne fangster. Det er ikke fair overfor de fiskere, der overholder reglerne, men heldigvis er det længe siden, at fiskerikontrollører har fundet et så stort parti om bord på et fartøj” siger Mik Jensen, kontrolchef i Fiskeridirektoratet.

Det pågældende fartøj er ikke hjemmehørende i Hirtshals, men fra en havn i de indre farvande. Partiet af ulovlige jomfruhummerhaler blev af kontrollørerne taget i bevaring og sidenhen destrueret.

Kontakt
Kasper Schou, vicefiskeriinspektør, Fiskeridirektoratets afdeling i Frederikshavn, 72185747, kas@fd.fk