Sæl-parasit har spredt sig til Langeland og Fyn
Det er fisker Frank Theodorsen der har konstateret at der nu også findes torsk omkring det Fynske med lever-orm

Sæl-parasit har spredt sig til Langeland og Fyn

Som de bornholmske fiskere, der igennem en årrække er blevet fortrængt fra egne fiskeområder og henvist til fiskeri langt fra deres hjemhavn, frygter kystfiskerne omkring det fynske Øhav, at havne i samme situation. Torsken herfra har også fået sælorm / leverorm.

Fisker Frank Theodorsen har taget dette foto af en torskelever med orm

Det er fisker Frank Theodorsen, der fornyligt blev kåret som Årets Fisker 2019 ved Fiskeri-konferensen i Lemvig, der med kutteren SG 92 »Gi-Bri«, nu har konstateret at torsken fra området omkring Langeland, også er inficeret med sæl-orm / lever-orm.

Det skriver han på sin facebook-side og har vedhæftet et foto, som bekræfter at ormen er i torskens lever.

Vi frisker lige op, hvorledes orm fra en sæl kan ende i en torsk – bare for god ordens skyld. Professor Kurt Buchmann der har speciale i Paraxsitology and Aquatic Pathobiology fra Københavns Universitet har skrevet følgende om sæl-ormen og lever-ormen.

Smitten fra sælerne til torskene sker ved, at orme-æg (fra de voksne hun-orm i sælens mavesæk, som ofte er op til 9 cm lange) passerer ud i vandmiljøet med sælens afføring,

  • æggene klækkes i havet ved at en lille mikroskopisk larve smutter ud af ægget.
  • Små vandlopper og andre smådyr kan æde larven og bære den videre i økosystemet. Man kalder derfor vandlopperne for transportværter.
  • Når små fisk (såsom brisling, sild, hundestejler eller tobis) æder den inficerede vandloppe, bliver disse små fisk også angrebet og tjener også som transportværter.
  • Ormelarverne i vandloppen er langt mindre end 1 mm lang, mens ormen i brislingen vokser og bliver henved 6 mm i længden.
  • I torsken kan ormene nå en længde på 2-3 cm. Når torsken ædes af en sæl fordøjes fisken, medens ormen vokser og udvikles til en voksen orm i sælens mave.
  • Ormens voksne hanner og hunner parrer sig i sælens mave, hvorved hunnen bliver i stand til at producere æg.

Ringen er sluttet og det hele kan starte forfra – en spiral uden ende og denne spiral / cyklus spiller om muligt en endnu større rolle i torskens forsvinden fra Østersøen, end forskerne og biologerne tidligere har troet.

Læs hvor håbløst kystfiskeriet kan være når der er sæler i området