Håbløst kystfiskeri når der er sæler

Håbløst kystfiskeri når der er sæler

Hvad gør man ved de »forbandede sæler«, der dagligt plyndre og flå redskaber og garn fra hinanden, i deres bestræbelser på at stjæle fra »fiskerens fiskebuffet«, som belejligt samler fisk op i garn til de sultne og glubske sæler.

Problemet har nu nået et omfang så mange fiskere, som i tilfældet med fisker fra Oddesund, Andy William Overgaard, der for nogle uger siden, overfor TVMidtVest kunne fortælle at sælerne simpelthen havde smadret hans stenbiderfiskeri i Limfjorden. Et fiskeri som Andy og andre fiskere har måtte afslutte og lægge op på, længe inden sæsonen sluttede. Et økonomisk afbræk, der både har kostet på garn og redskaber, men også på manglende indtjening i perioden. Et dyrt bekendtskab, med de optil 300 kg tunge grå sæler, som Limfjords-fiskeren sammen med andre fiskere idag, kun ønsker hen hvor pebret gror.

Så skyd dem da..

En løsning som flere og flere ønsker at benytte sig af, for at redde de stumper af fiskeriet der er tilbage efter sælerne har invaderet fiskepladserne. Men selvom skydning lyder som den rigtige måde at stoppe de glubske sæler på, så er det ikke lige sådan at få tilladelsen til det.

Andy ønskede netop at benytte sig af muligheden for denne meget hurtige regulering af sæler omkring sine garn i Limfjorden. Men trods et samarbejde med Fiskeriforeningen i Thyborøn, der ligesom Andy, for første gang ansøgte om regulering af sælerne ved skydning, hjalp det intet. For som Andy efterfølgende fortalte til TVMidtVest, så blev min ansøgning behandlet på rekordtid ved myndighederne og der gik ikke fem minutter, før jeg fik svar tilbage. Svaret var nej.

Frustration og magtesløshed

For hvad gør man som fisker nu. Det er rigtig svært for mange, blot at sidde på deres »dertilindrettede« og foretage sig – ingenting. Alt imens pattedyrene boltre sig i fisk, fisk som fiskerne ikke kan hente i land, uden de er skambidte og flåede til ukendelighed og derfor ingen reel værdi har.

På baggrund af TVMidtVest´s omtale af Limfjordsfiskernes genvordigheder med de svømmende glubske rovdyr, er Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen nu kommet på banen. Ikke med kompensation, som de svenske fiskere årligt får tildelt, men med et venligt råd om, at hvis man afvises ved én myndighed, blot skal henvende sig til ham, så vil han hjælpe fiskerne. Fuldstændigt som ministeren tidligere har hjulpet de bornholmske fiskere. Udtalelsen i TVMidtVest lød som følger, »Hvis der er fiskere, der oplever et problem omkring det her (red. ansøgning om regulering af sæler ved skydning), skal de blot henvende sig til mig som minister, understregede Ministeren for Fiskeriet bestemt og resolut, »Så tager jeg en generel betragtning på den problemstilling og handler på det«.

Esben Lunde Larsen stiller dog ingen garantier for, at Andy får et andet svar, end det han og Fiskeriforeningen i Thyborøn allerede har modtaget, men som han forklarer til TVMidtVest, »Jeg har jo tidligere givet tilladelse til regulering af sæler og hvis det er nødvendigt for også, at kunne sikre fiskeriet i Limfjorden, så ser jeg selvfølgelig på det.« Ministeren virker oprigtig og meget optaget af, at fiskerne skal kunne fange fisk, og derfor ser han da også med stor bekymring og skepsis på udviklingen her.

Der er givet få tilladelser til bortskydning af sæler

I en opgørelse af hvor mange sæler der ialt er givet tilladelse til at skyde i Danmark, når tallene ikke svimlende højt op. Ud af i titusindevis af sæler i Danmark, blev der i 2015 givet tilladelse til at skyde og dræbe 8 sæler og i 2016 var tallet kommet op på 13 sæler. En regulering, som absolut ingen reel effekt har og som man knapt kan måle betydningen af. Mht. gråsæler blev der hverken i 2015 og 2016 skudt én eneste.

Eksperter tror ikke skydning af sæler er løsningen, istedet ønsker de at videreudvikle deres sælsikre redskaber, som på sigt hindre sælerne i at finde vej ind til fiskernes fisk. Finn Larsen fra DTU Aqua er af samme opfattelse og mening, at det bedre kan betale sig at forbedre grejet der fiskes med. Til TVMidtVest fortæller seniorforskeren fra DTU, at man har udviklet nogle alternative redskaber, som sælerne ikke kan få adgang til. Et løsning man er kommet et godt stykke hen ad vejen med, men som stadig mangler at beviser, at de kan fange fisk, i rimelige og fornuftige mængder. De skal fange bedre før redskaberne kan tilbydes fiskerne, afslutter Finn Larsen sin forklaring.

Så alt imens den tilbagevendende diskussion fortsætter om sælerne og hvilke metoder der bedst virker, har sælerne travlt med at guffe fisk i sig, alt imens fiskerne sørgmodigt må lægge deres garn på hylden.

For selvom fiskeriet er en fornøjelse i sig selv, er det de færreste som fisker udelukkende for deres fornøjelses skyld, uden indtjening. Det holder kun kort.