Resultatløse forhandlinger omkring den nordatlantiske makrel.

Resultatløse forhandlinger omkring den nordatlantiske makrel.

I en netop udsendt pressemeddelse fra det Norske Fiskeri- og Kystdepartementet, fremlægges en fælleserklæring fra fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen og EU-Fiskerikommissær Maria Damanaki, hvor de samlet udtrykker deres beklagelser og store bekymring over det resultatløse udfald af kyststatsforhandlingerne om makrellen, på mødet i Reykjavik den 15. og 16. februar 2012.
På trods af fem forhandlingsrunder i efteråret 2011 og senest her i 2012, hvor Norge og EU fremlagde tre forslag, er det særligt skuffende at hverken Island eller Færøerne, har engageret sig i forhandlingerne. Det er beklageligt at hverken Island eller Færøerne har lagt forslag frem, som tog hensyn til zonetilhørs principperne og det historiske i fiskeriet, som der ellers var lagt op til ved tidligere forhandlinger.

Det fælles forslag fra EU og Norge, som blev lagt frem under forhandlingerne, tilgodeså Island og Færøerne med en betydelig øget andel. I forslaget ville Islandske og Færøske fartøjer få tilladelse til at fiske en betydelig andel af deres kvote i både EU og Norske farvande, hvor værdien af makrellen er væsentligt højere end i Islandske og Færøske farvande.

Norge og EU anerkender at fiskeriet efter makrel spiller en nøglerolle i Islandsk og Færøsk økonomi, men Island og Færøerne synes at have glemt at mange kystsamfund i Norge og EU også er betydeligt afhængige af makrelbestanden. Makrelfiskeriet har været en vigtig indtægtskilde gennem årtier i disse kystsamfund, for mange tusinde fiskere indenfor hav- og kystflåden. Island er en nyankommen i makrelfiskeriet.

Norge og EU har opbygget makrelbestanden til et bæredygtigt niveau. Dette bliver nu direkte truet af udviklingen af nye og unilaterale fiskerier fra Island og Færøerne.

Norge og EU erkender at forandringen i vandringsmønsteret i den senere tid, grundet udvidelsen af bestanden, retfærdiggør en justering af fordelingen. Imidlertid har Islandsk makrelfiskeri øget sit fiskeri fra nærmest O i 2006 til samlet at fange 156.802 tons i Islandsk zone i 2011. Samtidig har de Færøske fangstniveauer seksdoblet sig over de sidste to år til 150.000 tons i 2011. Øgningerne af denne størrelsesorden er imidlertid ikke berettiget , ud fra ændringer i vandringsmønstret. Hvis Norge og EU havde fulgt samme mønster som Island og Færøerne for at retfærdiggøre kvote fastsættelsen, ville det totale fiskepres på bestanden komme fuldstændigt ud af kontrol. Norge og EU mener at en sådan udvikling ikke er foreneligt med en bæredygtig forvaltning og bryder med Islands og Færøernes internationale forpligtelser til at samarbejde med andre parter.

Norge og EU opfordrer Island og Færøerne til at reducere deres nuværende ikke bæredygtige fangster. Vi er i fremtiden rede til at genoptage forhandlingerne om en rimelig og retfærdig kvote fordeling, som tager hensyn til alle parters rettigheder og forpligtelser.