Rekordhøj brug af lods i Storebælt

Rekordhøj brug af lods i Storebælt

Hvis du skal ud og sejle i Storebælt, kan du være ret sikker på, at de skibe du møder, der har en dybgang på over 11 meter, har lods om bord. Den foreløbige statistik for 2011 peger nemlig på, at over 96 % af disse skibe tager lods.
Og det skal du være glad for, for adgangsvejene til og fra Østersøen kan være risikable for skibe med stor dybgang. Netop derfor anbefaler FN’s Internationale Søfartsorganisation (IMO), at skibe med en dybgang på 11 meter eller mere anvender lods under passager af Storebælt.

Glædeligt men ikke overraskende
”Det er glædeligt, at så mange vælger at følge IMO´s anbefaling, men det er ikke overraskende, da de internationale skibsfartsorganisationer generelt har stor forståelse for sikkerhedsproblematikken. De har en klar interesse i at sikre både besætningerne, skibene, lasterne og renomméet. De betaler gerne for ekstra sikkerhed i form af lodsning. Skibsfartsorganisationerne hjælper derfor med til at sikre, at skibene tager lods i Storebælt. Omvendt hjælper vi dem ved at lytte til deres ønsker og at optimere DanPilots lodsninger set fra et brugersynspunkt”, fortæller direktør for Farvandsvæsenet Svend Eskildsen.

Fakta om den fælles lodsbrugergruppe (JPUG, Joint Pilotage User Group)

JPUG blev etableret i 2005. Medlemsorganisationerne omfatter

* Farvandsvæsenet
* Det Statslige Lodsvæsen (DanPilot)
* Søfartsstyrelsen
* Lodstilsynet
* Søværnet
* INTERTANKO
* Sammenslutningen af Uafhængige Tankskibsejere og Operatører af Olie- og Kemikalietank-
skibe
* INTERCARGO, Den Internationale Sammenslutning af Tørlastskibe
* BIMCO, Det Baltiske og Internationale Maritime Råd
* OCIMF, Olieselskabernes Internationale Maritime Forum
* ICS, Den Internationale Shippingorganisation
* The International Group of P & I Clubs, Sammenslutningen af Maritime Forsikringsselskaber

JPUG’s mission består i at øge brugen af lodsning og at gøre sejlads i danske farvande så sikker som mulig.
Konference – fokus på forebyggelse af ulykker ved brug af lods
Farvandsvæsenet og statens lodsoperatør DanPilot, der indgår i Farvandsvæsenet, afholdt 8. september 2011 den syvende, årlige konference om sejladssikkerhed og lodsanvendelse i Storebælt. Konferencen fandt sted i flotte, maritime omgivelser i DanPilots nyetablerede hovedkvarter på havnen i Svendborg og med Svend Eskildsen som mødeleder.

Formålet med konferencen er at beskytte mennesker, gods og miljø gennem forebyggelse af ulykker. Deltagerne på konferencen, forebygger sejladssikkerhed ved at arbejde målrettet på at motivere relevante aktører i skibsfartserhvervet til at følge anbefalingen omkring brugen af lods.

Indsatserne har givet resultater
På mødet noterede deltagerne med tilfredshed, at lodsanvendelsen i Storebælt er steget fra 2010 til 2011. Eksempelvis benyttede ca. 94 pct. af samtlige skibe med en dybgang på 11 meter eller mere lods på strækningen fra Spodsbjerg til Grenå i 2010. Foreløbige tal peger på, at andelen stiger til ca. 96 pct. i 2011. For tankskibene isoleret set lå andelen i 2010 på lidt under 99 pct., mens foreløbige tal tyder på et slutresultat klart over 99 pct. i 2011.