Så er der fokus på de danske kyster

Så er der fokus på de danske kyster

Forventningerne er store, når lige knap 200 fagfolk og interesserede i de danske kyster mødes til den hidtil største kystkonference på dansk jord.

Det sker onsdag den 21. og torsdag den 22. september på Comwell Kolding, hvor Kystdirektoratet med Dansk Kystkonference 2011 byder indenfor til to dages spændende oplæg, diskussioner og en ekskursion til det nærliggende projekt, Kolding Fjordby.
Emnerne på konferencen drejer sig i høj grad om, hvordan vi i fremtiden sikrer anvendelsen af de mange værdier og interesser, der er for de mere end 7.300 km danske kyster.

For hvordan skal kysterne se ud i fremtiden set i lyset af ny viden, en ny national kystbeskyttelsesstrategi, implementering af EU’s oversvømmelsesdirektiv og klimaforandringerne?

Presset på kysterne er store, og udfordringerne er mange. Det kræver planlægning og koordination, når private grundejere, stat og kommuner skal tænke i helheder for kysterne over en lang tidshorisont.

Derfor vil omdrejningspunktet for konferencen i vid udstrækning også være Kystdirektoratets nye nationale kystbeskyttelsesstrategi, der vil blive præsenteret. Den har til formål, at sætte kysterne i fokus og bidrage til koordinerede helhedsløsninger med bæredygtig udvikling af kysterne.

Konferencens oplægsholdere og ordstyrere er en række spændende personer med stor og bred faglig indsigt i emnerne.

Derudover vil repræsentanter fra Kolding Kommune, Kolding Havn og DesignCity vise rundt og fortælle om erfaringerne med fjord- og havnenær byudvikling i Kolding, herunder visionerne om at etablere en fjordby.

Dansk Kystkonference 2011 arrangeres af Kystdirektoratet i samarbejde med Dancore, Kommunernes Landsforening og Kolding Kommune.