Regnfuldt vejr skyld i iltsvind i Limfjorden

Regnfuldt vejr skyld i iltsvind i Limfjorden

Fiskene flygter fra Limfjorden, de snapper i bogstavligste forstand efter vejret. Det er kraftig iltsvind i Fjorden der trods en blæsende kold sommer, næsten helt uden sol, der mod alle odds har skabt problemerne.

Normalt vil den kraftige blæst og bølgerne give ilt til Fjorden, man sammen med det meget ustadige vejr, er man i år også hårdt ramt at skybrud og styrtregn, som har vasket kvælstof og fosfor ud i Fjorden og givet markant iltsvind i store områder. Målinger viser nu et niveau, der ligger markant under de milligram ilt per liter, hvor fisk og bunddyr kan eksistere. Erfarringen er ellers at et dårligt sommervejr, blæsende og råkoldt, er godt for det skrøbelige vandmiljø i Limfjorden. Men i år er det dårlige vejr også fulgt af ekstrem megen regn, der trækker vandmiljøet i den gale retning. Specielt Lovns Bredning og Skive Fjord er hårdt ramt, fortæller Marley Bundgaard Madsen fra Miljøstyrelsen til Danmarks Radio. Alvorlig situation Der er flere steder så kraftig iltsvind i Limfjorden, at det har alvorlige konsekvenser for fiskene samt fiskerne.