Positiv udvikling for rødspættefiskeriet

Positiv udvikling for rødspættefiskeriet

Fiskerne har igen fundet markeder for rødspætterne. De senere års meget store PO udtag er forsvundet. Samtidig er priserne steget.
I runde tal får fiskerne i år 1 kr. mere for et kilo rødspætter, sammenlignet med samme periode de seneste to år. Samtidig belastes fiskernes økonomi ikke af, at store fangstandele ikke kan sælges.

Det er status efter årets første fire måneder. Hvor fiskerne i foråret 2010 og 2011 måtte trække store mængder gode spisefisk tilbage fra markedet (hhv. 487 og 262 tons), er der indtil videre i år blot 18 tons rødspætter, der er leveret på steder eller tidspunkter, hvor kunderne ikke har kunnet aftage mængderne.

Den gennemsnitlige afregningspris, alle farvande inklusive, er samtidig steget fra 9,56 til 10,65 kr./kg., dermed lysner situationen en smule for fladfisk fiskerne, der økonomisk var meget pressede i perioden 2008-2011.

Medvirkende til den stærkt forbedrede markedssituation er utvivlsomt det forhold, at Nordsø rødspætten er blevet MSC certificeret. Rødspætten er stærkt efterspurgt i det centrale Europa, områder hvor MSC har en stærk gennemslagskraft.

Rødspætten, som er en af de mest klassiske danske fiskemenuer, er af foreningen Danske Fiskehandlere, valgt som årets Pinsefisk 2012.

FiskerForum.com