Miljøminister lander lov mod skibes udledning af skadelige udstødningsgasser.

Miljøminister lander lov mod skibes udledning af skadelige udstødningsgasser.

EU har med den danske miljøminister Ida Auken`s indsats, skærpet miljøkravet i forhold til IMO`s oplæg om udledning af sundhedsfarlig røg fra skibsmotorer og får lovens ikrafttrædelse rykket frem til år 2020.
Der stilles nu skrappere krav til skibes udledning af sundhedsskadelig røg i europæiske farvande og aftalen som miljøminister Ida Auken (SF) har indgået, kræver at skibe fra 2020 skal reducerer deres svovludledninger i udstødningen med 90%.

Skibe er blandt de største kilder til luftforurening i Europa. Forureningen og svovlen fra skibene er årligt skyld i 50.000 for tidlige dødsfald i Europa og fører til syreregn, der ødelægger vores vegetation og sundhedsskadelig partikel forurening, der giver luftvejs lidelser, kræft og hjerte-karsygdomme.

Miljøminister Ida Auken har derfor presset på for, at EU får svovlen ud af skibes brændstof.

”Aftalen er en stor sejr for miljøet og sundheden i Europa. Det er lykkedes at blive enige om en aftale, der sikrer markant renere luft til alle europæere. Det er et afgørende skridt, fordi alle EU’s medlemslande nu forpligter sig til at opfylde de skrappe krav, som sætter ind over for en forurening, der indtil for nylig har været stort set ureguleret,” fortæller miljøminister Ida Auken og fortsætter ” Reglerne er vigtige for omstillingen til grøn, bæredygtig vækst og til grønne jobs i Europa. I Danmark producerer vi for eksempel teknologi til røgrensning, som skibene ifølge de nye regler kan bruge som et alternativ til renere brændstof.”

EU går således længere end IMO, da loven kræver, at de globale krav overholdes i 2020. IMO’s regler åbner derimod mulighed for, at skibe på verdenshavene kan få lov til at vente til 2025.

Kilde: Miljøministeriet
FiskerForum.com