Politikere har skabt en »udemokratisk« proces omkring dansk fiskeri

Politikere har skabt en »udemokratisk« proces omkring dansk fiskeri

Så direkte er advokaten, med speciale i Sø- og Fiskeriret, Lars Espersen, omkring situationen af Folketingets vedtagelse af et Fiskeriforlig tilbage i november måned 2017, som han denne gang i Jyllands-Posten under »Debat«, atter giver et ordentligt grund-skud mod specielt to fiskeriordførere, der har hovedansvaret for forliget (red. Simon Kollerup (S) og Ib Poulsen (DF)). De lykkedes dengang med at få Folketinget med til at skade og miskreditere et ellers sundt og bæredygtigt fiskerierhverv, så det nu er truet på sin eksistens.

Den nordjyske advokat, der har mere end 30 års erfaring med dansk fiskeri, som blandt andet juridisk rådgiver for store og små fiskere og fiskeriselskaber i en branche med både opture som nedture, ser ophavsmændene til fiskeriforliget, som værende en direkte trussel mod fiskerierhvervet.

Krisetiden op til nullerne var udbredt i fiskeriet og blandt fiskerne. Dengang hjalp man fiskeriet, i et tæt samarbejde med fiskeriets organisationer og den daværende regering samt Folketinget. Man fik rekonstrueret fiskeriet med omsættelige kvoter, så der i årene efter blev den fornødne økonomiske medvind for fiskeriet, som den dag i dag er fortsat.

Dansk fiskeri er et sundt og godt erhverv
Opsættelige kvoter sammen med dygtige fiskere, har sikret Danmark en placering blandt de bedste i verden og givet Danmark føretrøjen på i EU, med et værdiskabende og effektivt samt skånsomt fiskeri.

Når Lars Espersen bruger udtrykket »Udemokratisk« proces, skal det forstås således, at Fiskeriaftalen ikke er et ønske formet af dansk fiskeris organisationer, men derimod udelukkede er politisk baseret. Ovenikøbet baseret på manglende viden og indsigt i fiskeriets aktuelle forhold. En beslutning taget af politikerne, uden saglighed og faglighed, samt medvirken fra fiskeriets organisationer. Fiskeriordfører fra Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, der vedholdende har talt fiskeriet ned og opfundet et negativt ladede ord som »kvotekonger«, der brugt i flæng, i den grad har miskrediteret dansk fiskeri.

I stedet ser Lars Espersen, at disse store og mellemstore fiskeriselskaber og fiskeskippere ved dygtighed, stræbsomhed og velvillige banker har formået at udvikle dansk fiskeri, skriver han videre i Jyllands-Posten og fortsætter, man har udviklet fiskeriet til den moderne tid, med fornyelse af fiskeflåden, fornyelse af fiskemetoderne og derved skabt muligheder for generationsskifter – og ikke mindst skabt et bæredygtigt fiskeri, idet monitering og anden kontrol er langt lettere i de nye, moderne enheder. Dette billede er ikke tegnet af de pågældende politikere, tværtimod.

Som afsluttende bemærkning, skriver Lars Espersen på JP’s debatsides Espersen, at kvoterne er den fundamentale værdi, med hvilken fiskerne kan stille sikkerhed (udover fiskeskibet). Nu fratager man fra politisk hold, en række fiskere og selskaber deres kvoter, som nu nationaliseres og som man paradoksalt nok sidst på året, kan købe tilbage – det vil i realiteten sige man køber egne kvoter tilbage, som man har betalt for én gang. Grotesk og uforståeligt for mange, men åbenbart ikke for arkitekterne bag aftalen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, der også i samme ombæring lægger hindringer i vejen for generationsskifter i større fiskeriselskaber.

Dialog kræver i sandhed, at man overholder loven, er loyal over for fiskeriets organisationer og i realiteten vil fiskeriet det bedste. Citat advokat Lars Espersen

Du kan læse hele advokat Lars Espersen indlæg »Man gør et erhverv fortræd« her i linket til Jyllands-Postens debat-side.

Dette indlæg har 2 kommentarer

  1. Anders D

    Hvad betyder opsættelige kvoter?

  2. Kurt Svennevig Christensen

    For det ene: Svaret på hvordan et politisk flertal i Folketinget kan være “udemokratisk” er mystisk, ja grænsende til det okkulte. For det andet: Hvorfor er det udemokratisk, når et politisk flertal i Folketinget vil have en fiskeriforvaltning, der tager et større hensyn til de mindre fartøjer i fiskeriet? Retten til fiskeri og kvoter er fælles ejendom og dermed underlagt en politisk forvaltning, ligesom vi forvalter al anden offentlig ejendom. I denne sag synes det vitterligen at være tale om en advokat og et FiskerForum der retter bager for smed. Hvad er ex. problemet med ministerens næse for misforvaltningen af muslingefiskeriet i Sorebælt? Hvad er det de to nævnte politikere har misforstået i den sag?

Der er lukket for kommentarer.