Her er den nye norske »Kuller-jæger« fra Vardø
Her er den norske line-fisker Kent Are Esbensens plan for at få adgang til kuller-fiskeriet.

Her er den nye norske »Kuller-jæger« fra Vardø

Her er den norske line-fisker Kent Are Esbensens plan for at få adgang til kuller-fiskeriet. Løsningen er en 14,99 meter lang nybygning, som han kan sejle ud til fiske-bankerne med.

Marine design står for plantegningerne over kent Are Esbensens nye line-fartøj »OB Junior« og der forestår nu en budrunde hos værfterne, om hvem der skal bygge og udruste »OB Junior«.

»Som fiskeriet er nu, er vi nødt til at sejle ud på bankerne efter kuller. Derfor er båden planlagt, som en større båd, i bytte med Esbensens to nuværende både, »Vardøjenta« (12,99 meter) og gamle »OB Junior« (10,99 meter).

Til KystogFjord.no siger den norske linefisker, at der ikke er så meget at skrive om i øjeblikket, da hele projektet foreløbigt er i planlægningsfasen, med Marine Design er inde over projektet. »Endnu vil der vel gå ca. halvandet år, inden byggeriet kan komme igang. Vi skal først have prisberegnet hele projektet og siden få det ud i licitation blandt værfterne.« Fiskeren fra Vardø, har derfor endnu ikke et overblik over økonomien i projektet, men han er sikker på det ikke bliver en båd i den billige ende. »Men for at kunne deltage i kuller-fiskeriet må og skal der en større båd til. Kulleren har trukket sig så langt ud, at vi er nødt til at følge med den ud til fiskebankerne, hvilket kræver en helt anden type båd end den vi har i dag.«

Priserne på kuller er på vej op
Kuller-prisene har taget et kraftigt og stort hop op ad pris-stigen og er i dag på samme pris-niveau som torsken, hvor den lå for bare et par år siden. Hvilket har gjort kuller langt mere attraktiv for de norske fiskere. For Esbensen har Kuller-linefiskeriet været en vigtig del af det fiskeri han har drevet sinde han etablerede sig som fisker i Vardø. Men de sidste par år har det været trægt med fiskeriet kystnært, hvor specielt kulleren har forladt de vante pladser og trukket længere og længere ud for kysten af Øst-Finnmark i Norge.