Pelagiske fiskere går efter MSC-mærke på sild og brisling fra Østersøen

Pelagiske fiskere går efter MSC-mærke på sild og brisling fra Østersøen

Danske fiskere er sammen med deres kollegaer fra Sverige, Tyskland og Estland netop gået i gang med vurderingsprocessen af sild og brisling fra Østersøen. Processen vil vise om fiskeriet kan opfylde kravene i MSCs fiskeristandard for bæredygtigt fiskeri.

Det er en lang process og først engang til næste år vil det vise sig om fiskeriet opnår miljømærket fra MSC som kendetegnes af en blå fisk. MSC er en international miljømærkning som viser, at fiskene ikke er overfisket, men fra sunde levedygtige bestande, der kan opretholde et holdbart niveau.

Alle fakta bliver gennemgået af et 3-parts uafhængigt certificeringsorgan, der vurderer, om det danske, svenske, tyske og estiske fiskeri kan vurderes under en samlet certificering. »Det er glædeligt at se at fiskerne samarbejder på tværs af landene for at sikre bæredygtige fiskebestande i Østersøen,« siger Majken Møller, Kommunikations- og Marketingchef for MSC Danmark.

Samarbejdet i Østersøen

Flere af landene omkring Østersøen har længe ønsket at komme i gang med certificering, men da der ikke har været nogen fælles forvaltningsplan, har det ikke været muligt. I de seneste år har man fået en EU-forvaltningsplan på plads og hermed kan flere af sildebestandene indgå i vurderinger for MSC’s standard. Tidligere på året opnåede Finland og Letland certificering på sild og brisling i juni 2018 Og nu starter samarbejdet op mellem danske, svenske, tyske og estiske fiskere om at indgå i en samlet certificering, da der fiskes på den samme bestand.

Sild er en stimefisk ligesom brisling og den opholder sig primært ude på åbent hav. Østersøsilden er en brakvandsvariant og er noget mindre en dens slægtninge i blandt andet Nordsøen. Den netop opstartede certificeringsprocess for bæredygtig sild og brisling omfatter sildebestandene som opholder sig i den centrale og østlige del af Østersøen og i den botniske bugt

Gruppen af fiskeriorganisationer fra de 4 lande repræsenterer ca. 40 % af fangsten af sild og brisling fra den centrale del af Østersøen samt ca. 20 % af silden i den botniske bugt, så det er en betydelig andel af det pelagiske fiskeri i Østersøen der går i gang med vurderingsprocessen. »Det er glædeligt at certificeringen af Østersø-brislingen og silden i Østlig Østersø nu går i gang, så DPPO kan levere endnu flere bæredygtigheds-certificerede fisk. Samtidig betyder en certificering, at DPPO nærmer sig sin målsætningen om, at alle fiskerier som medlemmerne deltager i skal være certificeret‚« siger Esben Sverdrup-Jensen Direktør for Danmarks Pelagiske Producent Organisation DPPO.

Både brisling og sild er primært fanget med pelagisk trawl. Størstedelen af de danske fangster bliver forarbejdet til fiskemel og olie.

Fakta om sild og brisling Sildens latinske navn er Clupea harengus. I Sverige kaldes sild fanget i Østersøen nord for Kalmar for strömming Arten ændrer sig gradvist ud i Østersøen. Fedtindholdet af arten er også lavere i Østersøen sammenlignet med Nordsøen. Brislings latinske navn er »Sprattus sprattus« og er relateret til sild, men bliver ikke så stor. I Sverige kaldes den for Skarpsill eller Vaasbuk da dens mave er dækket af skarpe kanter.  Brisling hedder anjovis, når det er sukker saltet og krydret og nogle gange sardin, når det placeres i tomatsauce eller madolie. 

Kilde: PM fra MSC FiskerForum.dk